Sveikiname gimtadienio proga

Su dideliu džiaugsmu sveikiname mūsų parapijos kleboną kun. Gintarą Černių, šiandieną (gruodžio 20-ąją) švenčiantį savo gimtadienį!
 
Visų Šventųjų užtariami, linkime Jums, klebone Gintarai, neišblėstančios šypsenos veide, didžios sveikatos, dvasinės kaitros, ramybės ir palaimos amžinos!
 
Su Meile,
Jūsų parapijiečiai

 


Atgal Atgal