Kristaus paaukojimas (Grabnyčios) 2018

Vasario 2 d. (penktadienį) – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios).

Šv. Mišios lietuvių kalba – 12:00 ir 18:30, lenkų kalba – 10:30 ir 17:30 val. 

Bažnyčioje bus galima įsigyti žvakių.

 

detailed-shot-of-burning-candles-in-the-church_bgqbhc24__S0000Grabnyčios primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus Gimimo, Juozapas ir Marija atnešė Jį kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Ši Auka vėliau išsiskleidžia Viešpaties Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinyje.

Per Grabnyčias šventinamos žvakės simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš Mirtį ir tamsiąsias jėgas.

Nuo 1997 metų vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventė tapo maldos už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui diena. 

 

 


Atgal Atgal