Kristaus paaukojimas (Grabnyčios) 2019

Vasario 2 d. (šeštadienį) – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios).

Šv. Mišios vyks šeštadienio tvarka:

lietuvių kalba – 10.00 val.;

lenkų kalba – 9.00 val. 

Bažnyčioje bus galima įsigyti Grabnyčių žvakių.

 

detailed-shot-of-burning-candles-in-the-church_bgqbhc24__S0000Grabnyčios primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus Gimimo, Juozapas ir Marija atnešė Jį kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Ši Auka vėliau išsiskleidžia Viešpaties Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinyje.

Per Grabnyčias šventinamos žvakės simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš Mirtį ir tamsiąsias jėgas.

Nuo 1997 metų vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventė tapo maldos už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui diena. 

 

 


Atgal Atgal