Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

SakramentasSutvirtinimo Sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Kviečiame kartu ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.
Registracija visą spalio mėnesį, sekmadieniais, prieš ir po 12 val. šv. Mišių zakristijoje.
 
Pirmasis sutvirtinamųjų susitikimas lapkričio 15 d. 19 val. (po vakaro šv. Mišių). 
 

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į kleboną kun. Gintarą,

mob. 8 670 01405.

 

 

 

 

Šventosios Dvasios veikimas pasireiškia per 7 dovanas. Tai

išmintis,

supratimas,

patarimas,

tvirtumas,

žinojimas,

maldingumas,

Dievo baimė.

 

 

 

 

 


Atgal Atgal