Pelenų diena ir šv. Valentinas vasario 14 d. 2018

Vasario 14-ąją (trečiadienį), Šv. Valentino dieną, minime ir gavėnios pradžią — Pelenų dieną.

Šv. Mišių tvarka:

lietuvių k. — 12:00 val. ir 18.30 val., 

lenkų k. — 10:30 val. ir 17.30 val. 

 

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia.

Pelenų diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo Viešpaties prisikėlimui pradžia ir laikas, kai kiekvienam krikščioniui siūloma pažvelgti į savo gyvenimą: taisyti blogus įpročius ir polinkius.

Šią dieną bažnyčiose šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką žmogaus laikinumo tiesą: „Esi dulkė ir dulke vėl pavirsi“.


Atgal Atgal