Sutvirtinimo susitikimai

Lapkričio 15 d. 19 val. (iš karto po vakaro šv. Mišių) zakristijoje vyks pirmasis sutvirtinamųjų susitikimas.

Visus, besiruošiančius Sutvirtinimo sakramentui, prašome užpildyti internetinę registracijos formą. 

Internetinė 2017-ųjų sutvirtinamųjų forma 

 


Atgal Atgal