Tėvo diena

Birželio 2 d. (sekmadienį) švęsime Tėvo dieną.

09:00, 12:00 val. (lietuvių k.),

10.30 (lenkų k.) 

šv. Mišiose melsimės už gyvus ir mirusius mūsų tėvus, senelius, protėvius, krikšto tėvus. Ypatingai kviečiame melstis už gyvuosius artimuosius, užrašyti jų vardus galite užėję į zakristiją.
Po kiekvienų šventųjų Mišių – tėvams skirtas palaiminimas

 

 


Atgal Atgal