Tariame AČIŪ mūsų tikybos mokytojams

Visa Visų Šventųjų bendruomenė nuoširdžiausiai dėkoja tiems žmonėms, kurie sėja tikėjimo sėklą mažuosiuose mūsų parapijiečiuose. Lai Jūsų tiesiamas Kelias visose širdutėse išlieka pagrindiniu gyvenimo keliu, o Viešpats Jums už tai gausiai atlygina reikalingomis malonėmis!

Ačiū mūsų tikybos mokytojams už šiuos gausius vaisių mokslo metus.


Atgal Atgal