J. E. Gintaras Grušas ragina mūsų parapijos tikinčiuosius melstis šv. Šeimai

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebonas kun. Gintaras Černius iškilmingose šv. Mišiose laimina šv. Šeimos paveikslą, pradėsiantį kelionę po tikinčiųjų namus. 2018 12 30

Visiems krikščionims minint Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją ir Juozapą, gruodžio 30-ąją, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje iškilmingose šv. Mišiose buvo palaimintas Šv. Šeimos paveikslas, kuris pradeda savo kelionę – nuo šiol tikintieji galės vienai savaitei paveikslą pasiimti į namus ir melstis savo asmeninėmis bei bendromis šeimos intensijomis.

Šia proga Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas išsakė palinkėjimą ir paskatinimą šeimoms:

Linkiu šeimoms patirti šv. Šeimos artumą. Šv. Šeima yra ne tik pavyzdys visoms šeimoms, bet ir užtarėja, pažįstanti šeimų džiaugsmus ir sunkumus, išbandymus ir sėkmes.

Kuo arčiau būsite prie šv. Šeimos, tuo Marijos ir Juozapo užtarimas bei Jėzaus palaima lydės jus gyvenimo kelyje.

Šventosios Šeimos paveikslas

 

Pasak popiežiaus Leono XII, pats Dievas yra pagrindęs šventąją Šeimą, „kurioje visi žmonės gali matyti namų bendruomenės ir visų dorybių bei šventumo pirmavaizdį”.

 

 

 

Visus, norinčius paimti paveikslą, kviečiame užpildyti šią internetinę FORMĄ. (Neturinčius galimybės užpildyti internetinės formos kviečiame užeiti į zakristiją). Prisiregistravusiuosius informuosime, kada ir kaip galėsime Jums perduoti paveikslą bei kitą reikalingą informaciją.

Daugiau informacijos ČIA.

 

 

 

Rekomenduojame laikytis kelių šv. Šeimos paveikslo savaitės taisyklių: 😊
 
1. Visai šeimai kartu melstis prie paveikslo bent 1-ą kartą per dieną.
 
2. Meldžiantis turėti asmeninių ir bendrų šeimos intensijų bei melstis už visas mūsų parapijos šeimas, ypač už tas, kurios išgyvena įvairius sunkumus.
 
3. Meldžiantis prie paveikslo uždegti žvakutę.
 
4. Kiekvieną dieną įvairiose kasdienėse situacijose savo darbais priminti artimiausiems žmonėms, kaip juos mylime.
 
5. Šią savaitę ypatingai vengti bet kokių pykčių ar kivirčų šeimoje.
 
6. Kiekvieną dieną pasakyti šeimos nariams, kad juos mylime. 
 
Šv. Šeimos paveikslas priklauso Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčiai.

 


Atgal Atgal