Ką man reiškia bendruomenė „Aš esu“?

„Sveiki, nors mieliau klausti ir klausytis – šį kartą esu paprašytas atsakyti į tikrai sudėtingą klausimą – ką man reiškia bendruomenė „Aš Esu“? Sudėtinga formuluoti atsakymą apie viską, kas regis savaime suprantama, kas būtina kaip duona ir oras. Ir visgi mėginu daugybės vienas kitą vejančių klausimų fone (o mus bendruomenėje ir vienija labiau klausimai, nei atsakymai) irtis atsakymo link.

Kunigas Kęstutis Dvareckas

Kun. Kęstutis Dvareckas

Visų pirma, grubokai kalbant, man bendruomenė yra gyvybiškai svarbūs vaistai, deja nekompensuojami, kurie būtini, jei noriu gyventi pilnavertį gyvenimą. Pats esu priklausomas ir pačioje sveikimo pradžioje aiškiai suvokiau – tarnystė gydo. Taigi, gal ir egoistiška, bet visų pirma čia, bendruomenėje, esu dėl savęs ir savo sveikimo.
Antra – man ši bendruomenė yra dar vienas įrodymas – Dievui nėra negalimų dalykų! Žadą atima matant ką Jis daro dėl mūsų, beviltiškų vienišių, kai paduodam vienas kitam rankas ir užuot imitavę gražius, stiprius ir galingus, išdrįstam būti savimi – silpnais ir pažeidžiamais.
Ir trečia – man ši bendruomenė atskleidžia Žmogaus grožį. Didžioji dalis mūsų namų slenkstį peržengiame nuvargę, aplamdyti, sutrikę, skausmo ir liūdesio perkreiptais veidais ir beviltiškumo tuštuma akyse. Gyvenant drauge, pykstant ir taikantis, tarnaujant ir priimant kito patarnavimą – ne tik sušyla veidai ir širdys, bet išsiskleidžia neįtikėtini, kvapą atimantys žmogiškumo stebuklai…
Tad šiandien dėkoju Dievui už visus bendruomenę kuriančius žmones. Man bendruomenė ne tik šiandien po vienu stogu gyvenantieji ir dirbantieji, bet visi – tiek artimieji, besiburiantys draugėn ieškoti išeičių, tiek jau savarankiškai gyventieji namiškiai, tiek savanoriai, bičiuliai,- visi, kuriuos vienija bendras Kelias.
Ir dėkoju Žmonėms už Dievo artumo, palaikymo, švelnaus reiklumo, rūpestingumo patirtį, kurią man dovanoja susitikimuose.“ Kun. Kęstutis Dvareckas

„Aš esu“ – tai jau daugiau nei 7-nerius metus veikianti priklausomų asmenų bendruomenė. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 15 iki 20 asmenų priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Bendruomenėje dirba darni sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų komanda. Taip pat didelį vaidmenį atlieka savanoriai. Per visą gyvavimo laikotarpį bendruomenė padėjo rasti viltį ir žengti pirmus sveikimo žingsnius jau virš 200 žmonių. Daugumas jų sėkmingai grįžo į visuomenę, susirado darbus, sukūrė šeimas, augina vaikus…
Jaučiame, kad galime dar daugiau.

Štai programos vadovė Rasa sako:

„Nuo bendruomenės įkūrimo 2009 m. jos veikla didėja ir plečiasi: šiuo metu apima reabilitacijos, integracijos ir visuomenės jautrinimo programas. Mūsų specialistai (psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir sielovadininkai) kasdien veda po kelis grupinius užsiėmimus. Nors ir džiaugiamės erdvesnėmis, jaukesnėmis ir mūsų veiklai labiau pritaikytomis naujomis patalpomis, bet grupiniams susitikimams erdvių trūksta, dėl to, kai kurie užsiėmimai vyksta

"Aš esu" programos vadovė Rasa

Programos vadovė Rasa

tam nelabai tinkančiose patalpose: valgomajame, koplyčioje, bibliotekoje ir pan. Mes tiesiog priversti riboti užsėmimų skaičių. O taip nesinori to daryti…

Mūsų situaciją stipriai pagerėtų, jei bendruomenei priklausantį garažą (žr. nuotrauką) galėtumėm paversti klase. Tam reikia Jūsų pagalbos ir remonto. Darbų sąmata (sienų ir lubų apšiltinimas, langų įrengimas, šildymo sistemos įrengimas, dažymas ir pan.) apie 5.000 Eurų. Mes reikiamų pinigėlių neturime, tad pasitarę kreipiamės į Jus, į tikrąjį mūsų turtą – mūsų bičiulius, pažįstamus ir slaptai tyliai palaikančiuosius, mums gero vėjo linkinčiuosius. Drauge mes galime daugiau nei po vieną. Ko negaliu aš – galime MES.“

Jei Tau nesunku, padaryk bent vieną iš šių žingsnių:
1) Pasidalink. Juk tavo draugų tarpe – taip pat yra tokių, kam ne vis vien.
2) Paaukok. Kiekvienas euras kažkam padės žengti link sąmoningesnės šiandienos.
3) Pasimelsk. Dievo palaimos kenčiantiems ir nuoširdaus rūpesčio ieškantiems – niekada nebus per daug.

Sąskaita: VA CARITAS PRIKLAUSOMŲ ASMENŲ BENDRUOMENĖ „AŠ ESU“
LT13 7044 0600 0764 9090


Atgal Atgal