Iškilmingomis šv. Mišiomis Lietuvoje sutiktos šv. Teresės relikvijos

Šių metų vasario 12-ąją Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis pradėta garbinti iš Romos atkeliavusi šv. Teresės relikvija, kuri yra įamžinta šoniniame altoriuje, kad tikintieji bet kada galėtų prašyti šv. Teresės iš Kalkutos užtarimo ir būti apglėbti jos meilės.

Dailininko tapytojo Andriaus Zakarausko tapytas paveikslas-relikvijorius

Šv. Teresės relikvija

Iškilmingos šv. Mišios pradedant garbinti šv. Teresės relikvijas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje.

Nešamos atnašos – vanduo ir duona, alkstantiems ne tik jų, bet ir Dievo Žodžio

 

Šv. Mišių metu tikintieji dėkojo Dievui už šventosios Motinos Teresės pašaukimą aukotis stokojantiesiems, prašė užtarimo ir stiprybės Dievo Meilės misionierių kongregacijai visame pasaulyje, o ypač Visų Šventųjų parapijoje gyvenančioms ir tarnaujančioms vienuolėms, sekančioms šv. Teresės pavyzdžiu. Melsdamiesi už stokojančius duonos, teisingumo, pažinimo ar meilės, parapijiečiai prašė Viešpaties padaryti jų širdis atviras, suprantančias, mylinčias ir jautrias įvairioms skurdo rūšims kasdienėse situacijose.

 

Klebonas Kunigas Gintaras Černius. Vilniaus Visų Šventųjų parapija

Klebonas kun. Gintaras Černius. Šv. Mišių akimirka

 

Lietuvoje džiaugdamiesi šv. Teresės relikvijomis turime ypatingą progą prašyti mūsų laikų šventosios globos ir užtarimo. Relikviją visada galima aplankyti Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, senamiestyje, nepamirškime paskatinti to daryti artimųjų ar tų, kurių šv. Teresė laukia.

 

 

Aira Gurauskaitė

Nuotr. autorė Natalija Sevostjanovienė

 

 

Iškilmingos šv. Mišios pradedant garbinti šv. Teresės relikvijas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Šv. Mišių akimirka

Iškilmingos šv. Mišios pradedant garbinti šv. Teresės relikvijas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje.

Kaip atnaša ant altoriaus nešamas drabužis

 

 

Atgal Atgal