Jaunimo choro ir Šeimų bendruomenės piligriminė kelionė į Italiją

Š. m. rugpjūčio 2—12 dienomis Vilniaus Visų Šventųjų parapijos jaunimo choras — šeimų bendruomenė dalyvavo projekto „Švento Jono Puliaus II-ojo keliais“ baigiamajame renginyje — piligriminėje, pažintinėje kelionėje po Italiją. Tai buvo neišdildomų įspūdžių, naujų dvasinių patirčių metas.

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Jaunimo choras ir Šeimų bendruomenė Šv. Petro aikštėje

Kelionės akimirka

Tarp daugybės istorinių objektų turėjome progą aplankyti žymųjį Monte Kasino vienuolyną, melstis prie jo įkūrėjo — šv. Benedikto kapo. Didžiulį įspūdį paliko Florencijos meno šedevrai, o ypač Šv. Marijos (del Fiore) katedra. Kelionės kulminacija tapo Amžinojo Miesto — Romos lankymas. Buvome viso katalikiško pasaulio bažnyčių bažnyčioje — Šv. Jono (Laterano) katedroje, kuri yra Romos vyskupo, t.y. popiežiaus, titulinė šventovė. Mums ji pasirodė kaip Bažnyčios galybės ir tvirtybės simbolis. Netoliese esantys Šventieji laiptai (Scala Santa), kuriais, tikima, Jėzus buvo vedamas pas Pilotą, buvo tylių, vidinių dialogų su Dievu vieta, lėtai kylant jais ant kelių. Neišdildomą įspūdį paliko didžiausia pasaulyje, Šv. Petro bazilika bei Vatikano muziejus. Čia pasiekėme mūsų kelionės tikslą — atsidūrėme prie šv. Jono Pauliaus II-ojo kapo. Tai buvo proga pavesti jo užtarimui savo artimuosius, parapijos bendruomenę, susitikti su Dievu ypatingoje vietoje ir ypatingu būdu.

Šv. Pauliaus II kapas

Prie šio projekto įvykdymo prisidėjo daug geros valios žmonių. Visos bendruomenės vardu norėčiau ypatingai padėkoti mūsų parapijos klebonui, kunigui Gintarui Černiui už palaikymą ir paramą. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, Laimai Aleknavičienei už ženklią pagalbą projekto įgyvendinimui.
Ši kelionė labai sustiprino mūsų bendruomenę, leido giliau pažinti Bažnyčios pasaulinį veidą, jos svarbą visuomenei bei kiekvieno iš mūsų gyvenimui. Tikiuosi, kad ši ypatinga patirtis suteiks mums postūmį dar aktyviau ir giliau dalyvauti parapijos gyvenime, ypač giedojimo per liturgiją tarnystėje.

 

 

Veslav Sobieski
Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Jaunimo choro – šeimų bendruomenės vadovas

 


Atgal Atgal