Kaip Visų Šventųjų vaikai Verbų Sekmadienį šventė

Kas daugiau, jei ne vaikai, mūsų bažnyčią pripildo nuoširdaus klegesio ir džiaugsmo. Jaunieji Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečiai kas savaitę atsakingai lanko katechezės pamokas: vieni – ruošiasi Pirmąjai Šv. Komunijai, kiti – jau antrus ar net trečius metus gilina savo tikėjimą draugų apsuptyje. Nuostabios katechetės: Natalija, Erika, Angelė ir Ana, moko ne tik skaityti ar suprasti Dievo Žodį, bet svarbiausia – gyventi Juo. Štai kodėl ne tik šventąjį Verbų sekmadienį, bet ir kiekvienose sekmadienio Vaikų šv. Mišiose vyksta pats nuoširdžiausias Dievo šlovinimas! 

Verbų Sekmadienio šv. Mišių akimirka. 2018. Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė

Atgal Atgal