Mums gimė Išganytojas!

Gruodžio 24 d., 21 val. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje Iškilmingose šv. Mišiose džiaugsmingai šventėme mūsų Viešpaties Gimimą!

Šv. Mišių pradžioje mažieji parapijiečiai, nešini žibintais, žvakių šviesa lydėjo Mišias aukojusį kleboną Gintarą Černių iki prakartėlės, kurios ėdžiose simboliškai, pradėdami švęsti Viešpaties Gimimą, paguldėme Kūdikėlį Jėzų.

Švęsdami atnašavimą išsakėme savo padėkas ir prašymus kaip auką ant altoriaus nešdami avinėlį, žvakę, šieną, šv. Šeimos paveikslą ir Duoną bei Vyną, o melsdamiesi Visuotine malda ypatingai atsiminėme mirusius mūsų artimuosius, kurių ilgimės šiuo šventiniu laikotarpiu.

Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimą švęsti bendrystėje, pilnoje bažnyčioje, ir drauge melsti Dievą vieniems už kitus – tikras stebuklas! (Kurį kuriame patys…)
 


Atgal Atgal