Naujininkų mokykla Vasario 16-ąją šventė šv. Mišiomis

Naujininkų mokyklos mokiniai patarnauja klebonui kun. Gintarui Černiui Vasario 16-osios šv. Mišiose. 2019 02 16


Naujininkų mokyklos bendruomenė Vasario 16-ąją tradiciškai šventė Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje. Šv. Mišias už Lietuvos valstybės atkūrimą aukojo parapijos klebonas kun. Gintaras Černius. Sakytame pamoksle kunigas palygino dvi viena šalia kitos esančias šventes – Šv. Valentino dieną ir Vasario 16-ąją. Širdin įstrigo pasakytos mintys, kad tik meilės dėka šiandien esame laisvi ir tik su meile atlikti darbai yra prasmingi. Ir kiekvienas iš mūsų esame labai svarbūs, nes viskas prasideda nuo mūsų, nuo mūsų pačių priklauso, kokioje Tėvynėje gyvename. Šv. Mišių metu giesmes giedojo Naujininkų mokyklos 8–9 kl. vokalinis ansamblis, kunigui patarnavo ir liturginius skaitinius skaitė 4c, 5b, 8m ir 9a klasių mokiniai. Nuoširdus ačiū visiems, buvusiems bendrystėje.
 
 
 

 
Visų prisidėjusiųjų vardu,
tikybos mokytoja I. Juškienė

Atgal Atgal