Pasitinkame naująjį Visų Šventųjų bažnyčios, parapijos bei bendruomenės narį, kunigą Daniel Narkun

Džiaugsmo kupina širdimi pasitinkame naująjį Visų Šventųjų bažnyčios, parapijos bei bendruomenės narį, kunigą Daniel Narkun. Linkime stiprinti Šv. Dvasios įkūnytas tikėjimo galias, pažinti, puoselėti ir išryškinti savyje Visų Šventųjų buvime atrastas dovanas bei dalintis savo išmintimi, energija, ramybe ir širdies šiluma, Viešpaties globoje ir meilės šviesoje, su visais trokštančiais gyventi Dievo malonėje.


Šių metų birželio mėnesį Daniel Narkun paskirtas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininku.


Atgal Atgal