Sutvirtinamiesiems – Visų Šventųjų užtarimas

Šių metų gegužės 17 d. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje iškilmingose šv. Mišiose vysk. Darius Trijonis Sutvirtinimo Sakramentą suteikė net 55-iems sutvirtinamiesiems.

Bendra nuotrauka po iškilmingųjų šv. Mišių, kuriose vysk. Darius Trijonis suteikė Sutvirtinimo Sakramentą 55-iems sutvirtinamiesiems. Vilniaus Visų Šventųjų parapija, 2019 05 17.

Šį, saulėtą ir šiltą sekmadienį lankiausi visų Šventųjų parapijoje Vilniuje, kur daugiau nei pusę šimto tikinčiųjų priėmė Sutvirtinimo Sakramentą.

Kaip klebonas kun. Gintaras Černius minėjo, jog kandidatus Sutvirtinimui ruošė ne tik katechetai, bet, tiesiog, aktyvūs parapijiečiai Alfa kursų metu, kalbėjosi ir dalijosi tikėjimo žiniomis su besiruošiančiais Sutvirtinimo Sakramentui.

Kaip nuostabu, kai parapijiečiai vieni kitiems padeda augti tikėjime.

Didžiulis Ačiū Klebonui, kun. Gintarui Černiui, jo pagalbininkui kun. Daniel Narkun, katechetams ir visai bendruomenei už gražų evangelizacinį darbą. Dievo palaimos ir visų Šventųjų užtarimo tolesnei veiklai.

Vysk. Darius Trijonis.

 


Atgal Atgal