Svečiuose — Visų Šventųjų parapijoje

2015 m. birželio 7-ąją Pirmąją Komuniją Linkmenų Švč. Trejybės parapijoje priėmė 12 vaikų. Dar pamenu susitikimus kiekvieną sekmadienį po šventųjų Mišių, kurių metu ruošėmės Sakramentui, visi jie buvo pilni vaikų klegesio, gerų emocijų, kun. Gintaras Černius mokėjo prieiti prie kiekvieno vaiko. Tiek mums tėveliams, tiek vaikams labai įstrigo Kalėdų prakartėlės statymas, vieni klojome iš namų atsivežtą šieną, kiti nešėme statulėles ar sukome galvas kaip pajungti apšvietimą. Pačią Pirmosios Komunijos šventę puošė vaikų giedamos giesmelės, iškilminga atnašų procesija. Buvo tikrai jauki ir šilta šventė, kvepianti lauko gėlėmis…

Linkmenų Švč. Trejybės ir Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčių parapijiečiai su klebonu kun. Gintaru Čeriumi

Klebonas kun. Gintaras Černius su trimis 2015 m. pakrikštytais vaikais. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia

2015 birželio 26-ąją vėl visi susitikome dviračių žygyje po Aukštaitijos nacionalinį parką. Aplankėme etnografinį Salos II kaimą, Ladakalnį, Ginučių piliakalnį. Ginučių miške kun. Gintaras aukojo šv. Mišias, kurios vaikams paliko neišdildomus įspūdžius. Puziniškyje, pievoje vyko agapė. Šis žygis buvo įrodymas, kad Dievą galime pajausti ne vien bažnyčioje, bet ir gamtoje, ir tarp žmonių, ir jų tarpusavio bendrystėje.

Išvykus kun. Gintarui Černiui iš Linkmenų parapijos vis žadėjome jį aplankyti, tačiau vis pradėję organizuoti atidėdavome vėlesniam laikui, nes visiems susiderinti nėra lengva. Šį kartą tvirtai nutarėme vykti 2017 metų lapkričio 1 dieną. Ignalinos traukinių stotyje susirinkome 3 mamos, 3 pirmąją Komuniją priėmę vaikai ir dar 3 mažieji sesės ir broliai. Kelionė traukiniu į Vilnių buvo tikra atrakcija vaikams. Retai tenka juo važiuoti. Vilniuje mus pasitiko mergaitės iš Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios parapijos. Su jų pagalba greitai pasiekėme pagrindinį kelionės tikslą – Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčią, kurioje lapkričio 1-ąją dieną vyko atlaidai. Po šv. Mišių dalyvavome agapėje. Po agapės su kun. Gintaru leidomės į ekskursiją po Vilniaus senamiestį. Aplankėme seniausią Vilniuje šv. Mikalojaus bažnyčią, kurioje tarnauja mūsų kraštietis kun. Mindaugas Ragaišis. Jis buvo maloniai nustebintas mūsų vizitu. Geranoriškai aprodė bažnyčią ir šv. Antano bei šv. Mikalojaus skulptūras. Maldai užsukome ir į Dievo Gailestingumo šventovę, kur galėjome pamatyti stebuklingąjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Esame labai laimingi, kad pagaliau prisiruošėme aplankyti kun. Gintarą, labai laukiame jo ir Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios parapijos jaunimo Linkmenų krašte vasarą. Ačiū už šiltą priėmimą ir iki malonių sekančių susitikimų.

Linkmenų Švč. Trejybės parapijos bendruomenė su klebonu kun. Gintaru Černiumi prie Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios pagrindinio altoriaus

Aurelija Raukštienė


Atgal Atgal