Vyskupo Arūno Poniškaičio žodis parapijos tikintiesiems

Įsiamžinimas po šv. Mišių ir agapės nepasiturintiesiems. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia. 2018 09 05

Rugsėjo 5 d. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, minėdami antrąsias šv. Teresės iš Kalkutos beatifikacijos metines, šventėme Iškilmingąsias šv. Mišias, kurias celebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius ir kun. Daniel Narkun.

Šv. Mišiose tikintieji meldėsi dėkodami Dievui už šv. Teresės Kalkutietės pasišventimą aukotis stokojantiesiems, už visus šventosios misijos sekėjus – kunigus, vienuoles ir vienuolius ir, be abejonės, už visus stokojančiuosius: maisto, pastogės, šilumos, atjautos, supratimo – už mus pačius. Po šv. Mišių Jo Eks. vysk. A. Poniškaitis šv. Mišių dalyviams suteikė palaiminimą šv. Motinos Teresės relikvijomis.
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, vienintelėje Lietuvoje, galima aplankyti šv. Teresės iš Kalkutos relikvijas ir paprašyti mūsų laikų šventosios globos ir užtarimo, todėl raginame nepraeiti pro šalį (relikvijas visada rasite šoniniame altoriuje) ir paskatinti tai padaryti artimuosius ir visus, kurių šv. Teresė laukia.
Po Iškilmingųjų šv. Mišių su Jo Eks. vysk. Arūnu Poniškaičiu turėjome šiltą pokalbį apie šv. Motinos Teresės veikimą visame pasaulyje, Lietuvoje, Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje su šv. Motinos Teresės įkurtomis Dievo Meilės misionierėmis-seserimis ir paties Vyskupo gyvenime. Šia patirtimi Vyskupas su mumis mielai pasidalino:
Skaitant šventosios Motinos Teresės biografiją ir laiškus, mane labiausiai nustebino viena – kaip ji išgirdo pašaukimą. Tai buvo vienintelis žodis Trokštu. Ji išgirdo šį žodį pragyvenusi jau ne mažą dalį savo gyvenimo, šurmulyje… Ir per šį vieną žodį ji suprato savo misiją: vandens, duonos, orumo, meilės. Dievas sugeba pašaukti reikiamu metu, nors ir vienu vieninteliu žodžiu.
Tapusi vienuole šv. Teresė nenustojo klausyti Viešpaties, kuris vienu žodžiu atvertė jai naują, kitą gyvenimo puslapį. Iš pažiūros nedidukė, smulkutė, bet su dideliais darbais moteris suprato, kad svarbiausia – klausytis, nes tik taip Dievas gali nuostabiai pakeisti tavo gyvenimą.
Džiaugiuosi, kad savo parapijoje turite veiklią artimo meilę ir gyvų šv. Motinos Teresės bruožų, labiausiai reikalingų stokojantiesiems. Pati šv. Teresė Kalkutietė duoda jums akcentų, lai ji ir toliau jus saugo ir laimina.
Laukiant Popiežiaus vizito linkiu vilties – kad susitikimas su žmogumi niekada jūsų neišgąsdintų, o tik stiprintų viltį. Mylėdami vieni kitus sutinkame Dievą, o kur Dievas – ten nieko netrūksta. 


Atgal Atgal