Vaikų laikinos globos namai

14543757_1275856279112568_7224633801602103186_o1

Pirmoji žvejyba

VšĮ  „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai“  buvo įkurti 1999 metų gruodžio 24 d., padedant parapijos klebonui  kun. Jonui Varaneckui, vėliau namus globojo kun. Vytautas Rapalis, šiuo metu – klebonas  kun. Gintaras Černius.

Nuo 2003 metų Vilniaus Arkivyskupijos Caritas tapo „Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namų“  steigėju, šiuo metu dalininku. Nuo tada tarp abiejų organizacijų vyksta glaudus bendradarbiavimas, dalijamasi turima patirtimi, esant galimybei vykdomi bendripartnerystės pagrindu pagrįsti projektai.

Pagrindinis organizacijos tikslas – suteikti laikinos ar nuolatinės globos formą vaikams, stiprinti jų šeimą, siekiant gražinti vaikus pas biologinius tėvus arba globėjų ar įtėvių paieška, bei ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui.

Pagrindiniai globos namų uždaviniai yra: užtikrinti vaikams ir paaugliams būtinas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, ugdyti vaiko asmenybę bei jo socialinius įgūdžius, motyvuoti paauglius lankyti mokyklą, skatinti išreikšti savo sugebėjimus.

„Vilniaus Visų Šventųjų parapijos laikinos globos namai“  yra įsikūrę Vilniaus mieste. Organizacija susideda iš trijų padalinių: berniukų namų – senamiestyje, mergaičių ir merginų namų, pastarieji įsikūrę Karoliniškių ir Jeruzalės mikrorajonuose. Kiekvienas padalinys turi savo vadovą, nuolatos dirba socialinių darbuotojų komanda.

 

SAVANORYSTĖ VŠĮ VILNIAUS VISŲ ŠVENTŲJŲ PARAPIJOS VAIKŲ LAIKINOS GLOBOS NAMUOSE

 

Žaidimų akimirka

Žaidimų akimirka

Savanoriai mūsų namuose draugai ir didžiulė pagalba mūsų gyvenimuose. Savanoriauti kviečiame į
Berniukų namus (Visų Šventųjų g. 5), kuriuose visada linksma, darome namų darbus, mėgstame sportuoti, komandines užduotis, domimės geografija, mėgstame eiti į ilgus žygius.

Kviečiame nuo pirmadienio iki sekmadienio, darbo dienomis nuo 14 val. galima derintis laiką individualiai.

Ką savanoris pas mus veikia:
* bendrauja su vaiku individualiai arba renkasi bendravimą su keliais    berniukais;
* keliasi savanorystės tikslą su vaiku arba vaikais;
* padeda ruošti namų darbus;
* organizuoja išvykas;
* dalyvauja žygiuose ir vasaros stovyklose,
* žaidžia, organizuoja sportines varžybas, protų mūšius;
* siūlo ir įgyvendina iniciatyvas.

Ką savanoris gauna:
* draugystę;
* erdvę tobulėjimui;
* seminarų;
* dalyvavimą kultūriniuose renginiuose;
* bendravimo įgūdžių;
* žinių ir patirties;
* erdvę kūrybai ir iniaciatyvai.
 

Daugiau informacijos Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Vaikų laikinos globos namų interneto tinklalapyje www.visusventujuvaikai.lt ir facebook paskyroje www.facebook.com/vaiku.globos.namai

 


Atgal Atgal