Aktualu

Sutvirtinimo sakramentas 2022

Visą spalio mėn. vyksta registracija Sutvirtinimo sakramentui. Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui vyks nuo 2021 m. lapkričio 14d., sekmadieniais. Daugiau informacijos:

Skaityti plačiau >
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio maldos mėnuo.

Spalis – Mergelės Marijos Rožinio maldos mėnuo. Kviečiame visus kartu melstis rožinį kiekvieną dieną prieš Šventąsias Mišias. Šiokiadieniais 17:oo PL ir 18:oo LT, šeštadieniais 08:30 PL ir 09:30 LT, sekmadieniais 10:00 PL ir 11:30 LT.

Skaityti plačiau >
Informacija apie pasiruošimą 2021 m. Pirmajai šv. Komunijai

Nuo 2021 m. rugsėjo 5 d. prasideda vaikų, norinčių pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai, registracija. Registruojami vaikai, besimokantys ketvirtose ar vyresnėse klasėse. Registracija vyks iki spalio 3 d. sekmadieniais zakristijoje nuo 10.00 iki 13.30 val.

Skaityti plačiau >
Naujus mokslo metus pasitikime su malda

Naujus mokslo metus pasitiksime Rugsėjo 5 d. (sekmadienį) 09.00, 10.30 ir 12.00 val.  Šv. Mišiose melsimės už mokinius, studentus, mokytojus, dėstytojus bei visus švietimo darbuotojus. Šv. Mišių metu jiems bus teikiamas specialus palaiminimas. 

Skaityti plačiau >
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė - Žolinė

Rugpjūčio 15 d. sekmadienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę – Žolinę. Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose: 09.00, 12.00 – lietuvių kalba ir 10.30 – lenkų kalba. Šv. Mišių metu bus šventinami žolynai bei vaisiai!

Skaityti plačiau >
Išlydime į kitą parapiją kun. Daniel Narkun

Jau ateinantį sekmadienį, birželio 27 d. , 10.30 val. (PL) ir 12.00 val. (LT) šv. Mišiose atsisveikindami išlydėsime kunigą Daniel į kitą parapiją, kurioje, tikime, jis bus sutiktas su dideliu džiaugsmu ir šiluma.

Skaityti plačiau >
Sveikiname su Tėvo diena

Sveikiname su Tėvo diena mūsų brangiausius tėčius, senelius, prosenelius ir krikšto tėvus, linkime jiems sveikatos, gyvenimo džiaugsmo ir Viešpaties globos! 

Skaityti plačiau >
Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų Dangiškajai Motinai – Švč. Mergelei Marijai.

 

Skaityti plačiau >
Padėka už dalyvavimą akcijoje „Pasninko dėžė“

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie akcijos Pasninko dėžė ir pasidalinusiems maisto produktais su stokojančiais. 

Skaityti plačiau >