Motinos maldoje

logotipas-baltasTaip kalbėjo VIEŠPATS:
„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu.

Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai?
Grupės gali būti 3-7 asmenų, o gali būti ir didesnės. Susitikimai vyksta bažnyčioje, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Ant stalo padedama:
• kryžius kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas,
• žvakė – Jėzaus – Pasaulio šviesos simbolis,
• Šventasis Raštas – Gyvenimo Žodis,
• nedidelis krepšelis, į kurį sudedamos kortelės su vaikų vardais.

Po maldos motinos atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus ir tuos, kuriems nori padėti. Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Susitikimų dalys:
• Malda į Šventąją Dvasią, kad Ji vadovautų susitikimui
• Malda dėl apsaugos nuo blogio
• Atleidimo malda
• Malda už protų ir širdžių vienybę
• Dievo šlovinimo malda ir giesmės
• Vienybės malda su viso pasaulio grupėmis „Motinos maldoje“
• Šventojo Rašto skaitymas
• Padėka Dievui už motinystės dovaną

Tarp maldų giedamos pasirinktos giesmės. Po maldos motinos, išsakydamos savo rūpesčius, meldžiasi užtarimo maldomis. Susitikimą užbaigia agape ir  liudijimais.

Daugiau informacijos Mamos maldoje puslapyje :  http://www.polia.info

Visų Šventųjų parapijos maldos grupė įkurta 2016 m. balandį.  Motinos maldoje grupė renkasi kiekvieną sekmadienį po 12 val. Šv. mišių parapijos namuose.

Pirmajame susibūrime „Motinos maldoje“ Lietuvoje iniciatorė Vilma Cicėnienė susirinkusioms motinoms papasakojo, kaip prasidėjo šis judėjimas, kokia jo prasmė. Pravedė pirmąją mamų grupės maldą.

Kiekvieną, net pačią stipriausią motiną gyvenime aplanko silpnumo akimirkos, kai atrodo, kad niekuo negali padėti savo vaikui. Bejėgiškumas, nežinomybė, baimė dėl ateities paverčia motinų gyvenią sunkiu išbandymu. Bendra malda, pasitikėjimas Dievo vedimu padeda ne tik pakelti visus sunkumus, bet ir stiprina ryšius su savo vaikais.

Motinos meldžiasi ne tik už savo vaikus, bet ir visus žmones, kuriems galima pagalbėti malda. Tam yra užvestas sąsiuvinys, kuriame galima įrašyti intencijas.

Jei turite klausimų, norite tapti Visų Šventųjų parapijos Mamos maldoje grupės nare ar norite įrašyti intenciją kreipkitės į Liną Bastienę tel. 8 698 32370.

Maloniai kviečiame.


Atgal Atgal