Namų palaiminimas

Namų palaiminimas Vilniaus Visų Šventųjų parapija kunigas Albertas kunigas GintarasPagal seną, gražią tradiciją parapijos kunigai nuo Advento pradžios lanko ir laimina bažnyčios parapijos teritorijoje gyvenančių parapijiečių namus. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje dirbantys kunigai tikintiesiems pageidaujant aplanko ir palaimina namus tų žmonių, kurie lankosi ir meldžiasi šioje šventovėje.

Ruošiantis namų palaiminimui pagrindiniame namų kambaryje reikia paruošti kryžių, uždegti žvakutę, pakviesti visus šeimos narius į bendrą maldą.

 

Daiktų pašventinimas 

Palaiminimai ir pašventinimai teikiami daiktams, kurie glaudžiai susiję su krikščionių gyvenimu, ugdo pamaldumą, padeda atsiverti Dievui. Pašventi, palaiminti — tai dėkoti ir garbinti Dievą, melsti pagalbos, Jo garbei paskirti asmenis ar daiktus. Tai tikinčiųjų pastanga malda apimti visas gyvenimo sritis ir saugotis nuo piktojo įtakos. Bažnyčioje paprastai šventinami religinio turinio paveikslai, kryžiai, Dievo globą primenantys medalikėliai, žvakės ir pan.

 

Dėl namų palaiminimo ar daiktų pašventinimo prašome kreiptis į mūsų parapijos kleboną kun. Gintarą Černių (mob. +370 670 01 405).

 


Atgal Atgal