Nakvynės namai

 

Tikslai

nakvynes-namai

Nakvynės namų darbuotojų komanda kūrybiniame procese

Misija: esame pašaukti kartu spręsti benamystės problemą.

Vizija: Laikinieji namai – namai motyvuotiems keisti savo situaciją benamiams, kuriuose jie aktyvinami savarankiškam gyvenimui

Mums svarbus žmogaus noras keisti savo situaciją, todėl siekiame jo įsipareigojimo bendradarbiauti su darbuotojais ir kartu siekti pokyčio.
Tad mūsų pagrindinis tikslas – sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus būtų įgalinimas aktyviai veikti ir spręsti iškylančius sunkumus.

Šio tikslo siekiame per dvi veiklos kryptis:

1. Dienos veikla orientuota į Laikinuosiuose namuose gyvenančius žmones (konsultacijos, užimtumas, ugdymas, mokymas ir pan.).

2. Bendruomenės dalyvavimo ir susitikimo vietos kūrimas (telkiame vidaus bendruomenę, kviečiame savanorius, įmones, kaimynus, visuomenę, Bažnyčią prisidėti prie mūsų veiklų ir kartu kurti bendrystės ryšį).

Veikla

Siekdami padėti žmogui grįžti į visuomenę Laikinieji namai teikia šias paslaugas:

• Apgyvendinimas nakvynės namuose. Paslauga teikiama darbingo amžiaus asmenims, norintiems spręsti socialines problemas, trukdančias gyventi savarankiškai. Su kiekvienu asmeniu pasirašomas individualus susitarimas dėl gyvenimo Laikinuosiuose namuose trukmės, bei kliento ir socialinio darbuotojo įsipareigojimų pagalbos procese.

• Trumpalaikis apnakvindinimas. Asmenys staiga netekę nakvynės vietos apnakvindinami iki trijų parų, jei yra poreikis – teikiamos socialinių darbuotojų konsultacijos.

• Atvejo vadyba. Paslauga teikiama visiems Laikinųjų namų gyventojams. Pagalbos procese gyventojas kartu su socialiniu darbuotoju sudaro problemų sprendimo planą ir bendradarbiaudami jį įgyvendina. Socialinis darbuotojas stebi pokyčius ir inicijuoja pagalbos proceso korekcijas atsižvelgdamas į kintančią kliento situaciją.

• Tarpininkavimas ir atstovavimas. Esant poreikiui socialiniai darbuotojai atstovauja asmens interesus ir tarpininkauja tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų ar asmenų: antstolių, medicinos įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir kt.

Nakvynės namų savanoriai

Nakvynės namų savanoriai

• Informavimas.

• Konsultavimas.

• Socialinių įgūdžių lavinimo grupės.

• Užimtumo grupės.

• Darbo įgūdžių ugdymas.

 
Laikinųjų namų komanda

Vadovė Aida Karčiauskienė aida@vilnius.caritas.lt

Socialiniai darbuotojai:

Sigita Urbonaitė sigita@vilnius.caritas.lt

Rita Andrejeva rita.andrejeva@vilnius.caritas.lt

Violeta Sobieska violeta.sobieska@vilnius.caritas.lt

Savanorių koordinatorė:

Sigita Urbonaitė sigita@vilnius.caritas.lt

Budinčių naktimis savanorių koordinatorius:

Vytautas Butėnas vytautas.butenas@vilnius.caritas.lt

 
Istorija

VA Caritas Laikinieji namai įsteigti 1999 metais. Iš pradžių jie veikė tik kaip nakvynės vieta, kur žmonės neturintys gyvenamosios vietos galėjo ateiti ir pernakvoti. Patirtis su nakvynės paslaugą gaunančiais asmenimis parodė, kad vien suteikta galimybė pernakvoti nepadeda žmogui spręsti esamų problemų.

Šiuo tikslu Laikinuosiuose namuose buvo įdarbinti socialiniai darbuotojai ir psichologas, kurie teikė konsultacijas ir kartu su žmogumi ieškojo problemų sprendimų. 2009 metais atidarytas atviras dienos centras benamiams asmenims, neturintiems galimybės saugiai praleisti dieną. Nuo 2016 metų vasaros atviras dienos centras perorganizuojamas į užimtumo centrą. Pagrindinis jo tikslas – sukurti laiką ir erdvę tikslingam užimtumui, per kurį lankytojas galėtų įgyti naujus arba ugdytis esamus įgūdžius, reikalingus integracijai į darbo rinką ir visuomenę.

Šiuo metu Laikinuosiuose namuose dirba trys socialiniai darbuotojai, kurie vadovaujasi darbo su atveju principais, naudoja atvejo vadybos metodą, kur asmuo, bendradarbiaudamas su socialiniu darbuotoju, sprendžia jam iškilusias problemas ir siekia gyventi savarankiškai.

 

 

Laikinųjų namų adresas
Šv. Stepono g. 35/4, Vilnius
Vadovė Aida Karčiauskienė
Tel. 8 5 2335683, 8 652 85818
El. p. nakvynesnamai@vilnius.caritas.lt
Facebook paskyra https://www.facebook.com/laikiniejinamai
Interneto tinklalapis http://www.vilnius.caritas.lt/caritas-padaliniai/laikinieji-namai/tikslai.html
Banko sąskaita A/s LT36 7044 0600 0578 6470, AB SEB bankas

 


Atgal Atgal