A N O N I M I N I A I A L K O H O L I K A I (A A) –

tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

 

aa2Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei  stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

 

versta iš “A.A. Preamble”. A.A. Grapevine Inc. leidus, 

visos autoriaus teisės priklauso A.A. Grapevine Inc.
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)

 

Daugiau informacijos apie AA Lietuvoje www.aalietuvoje.org

Dėl informacijos apie AA grupę Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje prašome kreiptis į kleboną kun. Gintarą Černių telefonu +370 670 01 405.


Atgal Atgal