Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė

Šv. Vincentas Paulietis

Šv. Vincentas Paulietis

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė yra pasaulinės šv. Vincento Pauliečio draugijos (Society of st. Vincent de Paul) narė.

Draugiją įkūrė pal. Frederikas Ozanamas (1813 – 1853).

Bendruomenė Lietuvoje veikia nuo 1999 metų, įkurta siekiant tęsti darbą su gatvės vaikais Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje. Tuo laikotarpiu bendruomenė vykdė įvairius socialinius projektus, inicijuotus savanorių.  Šiuo metu tai yra nedidelė žmonių grupė, kurios nariai kartu meldžiasi, draugauja su vargšais skirdami jiems savo asmeninius išteklius: laiką, dėmesį, profesines žinias ir kt. Bendruomenę formuojančios jėgos yra asmeninis ryšys su Dievu, atjauta kitų žmonių vargui, asmeninė atgaila ir noras padaryti kažką gero Bažnyčioje, bendruomenėje.

Bendruomenė nesiekia rasti vietos moderniame pasaulyje kaip institucija, todėl ieško jos šv. Dvasios veikime, santykyje su Kristumi ir su vargstančiais, lankydami juos namuose, susitikdami Bažnyčioje, siekdami suprasti ir patenkinti jų esminius poreikius. Įvairiapusė šventojo Vincento Pauliečio asmenybė yra idealas šv. Vincento Pauliečio bendruomenės nariams draugystėje su vargstančiais bei formuojant gerų darbų tradicijas. Bendruomenė yra atvira gerų darbų iniciatyvoms.

 

Pal. Frederikas Ozanamas

Pal. Frederikas Ozanamas

 

 

Susitikimų laikas: trečiadieniais 16.30 ir kitu laiku iš anksto susitarus.
Kontaktiniai telefonai: +370 600 04037 (Vida)   +370 604 05767 (Darius)
Interneto tinklalapis geri-darbai.lt

 

 

 


Atgal Atgal