Pirmoji Komunija

Eucharistija – tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Eucharistiją, duodamas valgyti Duoną – Jo Kūną ir gerti iš Vyno taurės – Jo Kraujo taurės. Tai daryti Jėzus kvietė Jo atminimui.

pirmoji komunija Vilniaus visų šventųjų bažnyčia

 

Pirmosios Šventosios Komunijos ir Atgailos sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir 9 metų sulaukę krikščionys, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.

 

Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės uždavinys – lydėti vaiką jo tikėjimo augimo kelionėje. Todėl labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir net, priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime.

Suaugusieji Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams ruošiami specialiuose susitikimuose. Norintys priimti šiuos sakramentus turėtų kreiptis į parapijos kleboną.

 

Pirmai Išpažinčiai ir Komunijai besiruošiantiems vaikams skirta svetainė.

 

Esant klausimams dėl  Šv. Komunijos, prašome kreiptis į katechetę Eriką Margytę el. p. emargyte@gmail.com.

 

 


Atgal Atgal