na
Narkomanai Anonimai

Narkomanai anonimai yra sveikstančių priklausomų nuo narkotikų žmonių tarptautinė draugija, kuriama vietovės pagrindu, rengianti daugiau kaip 67000 susirinkimų per savaitę 139 pasaulio šalių.

 

Grupė „Naujas Kelias”

Susirinkimai vyksta kiekvieną dieną 19:00 – 20:15 val.

Pirmadieniais ir šetadieniais vyksta atviri susirinkimai kuriuose gali dalyvauti nepriklausomi asmenys.

 

 

NARKOMANAI ANONIMAI — KOKIA TAI PROGRAMA?

na1NA – tai nepelno siekianti vyrų ir moterų draugija arba bendrija, kuriems narkotikai tapo pagrindinė problema. Mes esame sveikstantys priklausomieji, kurie reguliariai susitikinėja tam, kad padėtų vieni kitiems išlikti “švariems”. Tai visiško susilaikymo nuo visų rūšių narkotikų programa. Yra vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu – noras nustoti vartoti. Mes siūlome jums būti atviriems naujoms mintims ir suteikti sau galimybę. Mūsų programa – tai principų visuma, surašytų taip suprantamai, jog mes galime taikyti juos kasdieniame gyvenime. Svarbiausia, jog šie principai veikia.NA nėra jokių suvaržymų. Mes nepriklausome jokiai kitai organizacijai, pas mus nėra jokio stojamojo ar nuolatinio mokesčio, nereikia niekam įsipareigoti, nereikia niekam duoti pažadų. Mes nesusiję su jokia politine, religine ar teisėsaugos įstaiga ir niekada nesame kontroliuojami. Kiekvienas gali prisidėti prie mūsų, nesvarbu, koks būtų amžius, tautybė, seksualinė tapatybė, įsitikinimai, tikėjimas ar jo išvis nebūtų. Mums neįdomu, kiek ir kokius narkotikus jūs vartojote, kas buvo jūsų tiekėjai, ką veikėte praeityje, kiek daug ar mažai jūs turite. Mes tik norėtume žinoti, ką jūs norite daryti su savo problema ir kuo mes galime jums padėti. Naujokas yra pats svarbiausias asmuo bet kuriame susirinkime, nes pasidalydami išsaugome tai, ką turime. Iš grupių patirties žinome, kad tie, kurie reguliariai lankosi mūsų susirinkimuose, išlieka “švarūs”.

KODĖL MES ČIA?

na2Tol, kol neatėjome į NA draugiją, mes negalėjome valdyti savo gyvenimo. Mes negalėjome gyventi ir džiaugtis gyvenimu, kaip kiti žmonės. Mums norėjosi kažko kito, todėl mes manėme, jog tai radome narkotikuose. Narkotikų vartojimas tapo svarbesnis nei mūsų šeimų gerovė, mūsų žmonos, vyrai ir vaikai. Mes privalėjome gauti narkotikų bet kokia kaina. Mes pridarėme žmonėms labai daug blogo, bet labiausiai pakenkėme sau. Nesugebėdami suvokti ir priimti savo asmeninės atsakomybės, mes patys susikūrėme problemų. Mums atrodė, kad mes nepajėgūs priimti gyvenimą tokį, koks jis yra iš tikrųjų.Daugelis iš mūsų suprato, kad savo priklausomybe mes palengva žudome save. Bet priklausomybė – toks klastingas gyvenimo priešas, kad mes netekome jėgų ką nors keisti. Daugelis iš mūsų atsidūrė kalėjimuose, ieškojo medicininės, religinės ar psichiatrinės pagalbos. Nė vieno iš šių būdų nepakako. Mūsų liga atsinaujindavo, ji progresavo tol, kol visiškai nusivylę pradėjome ieškoti pagalbos vienas pas kitą Narkomanų anonimų grupėse. Atėję į NA, mes suvokėme, jog esame ligoniai. Mes kentėjome nuo ligos, nuo kurios nėra išrasta vaistų. Vis dėlto ji gali būti sustabdyta tam tikroje stadijoje ir tuomet sveikimas tampa įmanomas.

KAIP TAI VEIKIA?

Jeigu jūs norite to, ką mes siūlome, ir esate pasiryžę įdėti pastangų, kad gautumėte tai, tuomet jūs esate pasiruošę imtis tam tikrų žingsnių. Tai principai, kurie suteikia galimybę sveikti.

12 ŽINGSNIŲ

1. Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš savo priklausomybę ir kad mūsų gyvenimai tapo nevaldomi.

2. Mes įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką protą.

3. Mes nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį supratome, globai.

4. Mes nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės ataskaitą.

5. Mes prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

6. Mes galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

7. Mes nuolankiai prašėme Jo tuos trūkumus pašalinti.

8. Mes sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

9. Mes, kur galėjome, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

10. Mes nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat pripažindavome suklydę.

11. Mes siekėme malda ir meditacija stiprinti savo sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį supratome, melsdami vien Jo valios mums pažinimo ir stiprybės ją vykdant.

12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems priklausomiesiems ir visada gyventi pagal šias nuostatas.


Atgal Atgal