Choras

vargonaiParapijos choras gieda sekmadieniais, 12:00 val. lietuviškų Šv. Mišių metu bei per visas katalikiškas šventes. Platus choro repertuaras atitinka ne tik pagrindines šv. Mišių dalis, bet ir liturginių metų šventes. Tai – liaudies, jaunimo, šlovinimo giesmės, šiuolaikinės bei klasikinės giesmės, grigališkos giesmės, litanijos.

Šiuo metu chorui vadovauja vargonininkė Evelina Staniulytė.

Kviečiame visus – merginas, vaikinus, moteris ir vyrus, kurie yra apdovanoti balso dovana ir nori šlovinti Dievą giesmėmis – į Vilniaus Visų Šventųjų parapijos chorą. Repeticijos vyksta sekmadieniais 10:30 val.

Norinčius prisijungti kviečiame kreiptis į choro vadovę Eveliną Staniulytę mob. +370 669 72 209, el. p. evelinastaniulyte@gmail.com arba į kleboną kun. Gintarą Černių mob. +370 670 01 405, arba užeiti į zakristiją.

Maloniai laukiame.

Choras

 


Atgal Atgal