Aktualu

Ligonių diena 2019

Vasario 11 d., (trečiadienį) minėdami Ligonių dieną vakaro šv. Mišiose melsimės už mums brangius sergančius žmones ir visus ligonius, reikalingus Dievo artumos. Šv. Mišių metu ligoniams bus teikiamas Ligonių patepimas. 

Skaityti plačiau >
Šv. Agota 2019

Vasario 5 d. (antradienį) šv. Mišių metu bus šventinamas vanduo ir Šv. Agotos duona, kuri yra sakramentalija, sauganti nuo gaisro nelaimės bei sielos ir kūno pavojų.

Šv. Mišios lietuvių kalba – 12.00 ir 18.30 val., lenkų kalba – 10.30 ir 17.30 val.

Šv. Blažiejus 2019

Vasario 3 d. (sekmadienį) – Šv. Blažiejaus Kankinio dieną – šv. Mišių metu tikintieji bus laiminami šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų ligų.        Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka.

Skaityti plačiau >
Kristaus paaukojimas (Grabnyčios) 2019

Vasario 2 d. (šeštadienį) – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios).

Šv. Mišios šeštadienio tvarka:

lietuvių kalba – 10.00, lenkų kalba – 9.00 val. 

Bažnyčioje bus galima įsigyti žvakių.

Skaityti plačiau >
Trys Karaliai

Sausio 6 d. (sekmadienį), minint Tris Karalius, šv. Mišios vyks įprasta sekmadienio tvarka. Šią dieną bus šventinama kreida bei auksas, smilkalai ir mira (kvepalai).

Skaityti plačiau >
Naujieji 2019

Sausio 1 dieną, Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos Iškilmę, šv. Mišios lietuvių kalba – 12.00 val., lenkų k. – 10.30 val.

Šv. Šeimos paveikslas

Jau nuo 2019 m. pradžios visos šeimos galės šv. Šeimos paveikslą savaitei pasiimti į savo namus ir melstis prie jo savo intensijomis.

Skaityti plačiau >
Sveikiname gimtadienio proga
Su dideliu džiaugsmu sveikiname mūsų parapijos kleboną kun. Gintarą Černių, šiandieną (gruodžio 20-ąją) švenčiantį savo gimtadienį!
Skaityti plačiau >