Aktualu

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolines) 
šv. Mišios lenkų k. 10.30 val., lietuvių k. 9.00 ir 12.00 val. Iškilmių metu bus šventinami žolynai.

Skaityti plačiau >
Jėzaus Širdies Litanija

Birželinės pamaldos: Jėzaus Širdies litanija bus giedama pirmadieniais – sekmadieniais 20 min. prieš šv. Mišias.

Skaityti plačiau >
Popiežius Pranciškus Lietuvoje

Birželio 3d. Pradedame registraciją į Popiežiaus Pranciškaus aukojamas šventąsias Mišias Kaune, Rugsėjo 23 d. Registracija yra privaloma.

Skaityti plačiau >
Tėvo diena, gedulinės mišios

Birželio 4 d. (pirmadienį) 18.30 val. vyks gedulinės šv. Mišios, kuriose prisiminsime visus Amžinybėn išėjusius tėvus, protėvius, krikšto tėvus. Užrašyti savo artimųjų vardus galite užėję į zakristiją.

Tėvo diena

Birželio 3 d. (sekmadienis) švęsime Tėvo dieną.
09:00, 12:00 val. šventose Mišiose melsimės už visus tėvus, protėvius, krikšto tėvus. 
Po kiekvienų šventų Mišių – tėvams skirtas palaiminimas

Garbinimo valanda

Birželio 1 d. (penktadienį) 19:00 val. po šv. Mišių kviečiame dalyvauti bendroje maldoje pagerbiant šventosios Motinos Teresės relikvijas. Garbinimo valanda tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją. 

Skaityti plačiau >
Motinos diena 2018, gedulinės šv. Mišios

Gegužės 7 d. (pirmadienį) 18.30 val. vyks gedulinės šv. Mišios, kuriose prisiminsime visas Amžinybėn išėjusias mamas

Užrašyti savo mamų, močiučių, krikšto mamų vardus galite užėję į zakristiją.

Mamos diena 2018

Gegužės 6 d. (sekmadienį) švęsime Motinos dieną.

Šv. Mišiose melsimės už visas mamas, močiutes bei krikšto mamas. 

Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka: 9.00, 12.00 ir 15.00 (vaikų šv. Mišios). 

Po kiekvienų šv. Mišių motinoms bus skirtas palaiminimas