Šventosios Motinos Teresės relikvija

Dievo Bažnyčia yra sušaukta į sinodą

Popiežius Pranciškus sušaukdamas šį sinodą visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri yra esmingai svarbi jos gyvenimui ir misijai: „Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje“.

Ši kelionė yra drauge dovana ir užduotis: keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai.

Kad augtume kaip sinodinė Bažnyčia, Dvasia kviečia:

 • Liudyti Dievo meilę.
 • Prisidėti prie Dievo tautos kūrimo.
 • Atpažinti ir įvertinti Dvasios dovanų turtingumą ir įvairovę visos žmonijos labui.
 • Išbandyti būdus Evangelijos skelbimo misijoje ir kurti gražesnį pasaulį.
 • Tirti, kaip Bažnyčioje patiriama ir valdoma atsakomybė ir galia; nušviesti Evangelija nepagrįstas išankstines nuostatas bei praktikas, bei siekti atsivertimo toje srityje.
 • Pripažinti krikščionių bendruomenę kaip pagrindą vystant tarpusavio santykius.
 • Atkurti santykius tarp krikščionių bendruomenių narių ir kitų socialinių grupių, pilietinės visuomenės organizacijų, liaudies judėjimų ir kt.
 • Sinodinės patirties vaisius vertinti ir įgyvendinti visuotiniu, regioniniu, nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

Esame kviečiami „ištyrinėti laiko ženklus ir aiškinti juos Evangelijos šviesoje“:

 • COVID-19 pandemija priverčia prisiminti, jog esame pasaulinė bendruomenė, plaukianti toje pačioje valtyje, kad niekas negali išsigelbėti vien savo jėgomis; galime išsigelbėti tik visi drauge.
 • Visa Bažnyčia yra pašaukta dorotis su klerikalizmu persmelkta kultūra. Neįmanoma „įsivaizduoti, kad Bažnyčia atsiverstų, jos veikimas pasikeistų be aktyvaus visų Dievo tautos narių dalyvavimo“
 • Dvasia rodo savo gaivinančią galią – skleidžiasi nauji būdai, leidžiantys iš naujo pagrįsti krikščioniškojo ir bažnytinio gyvenimo kelią.
 • Negalime ignoruoti skirtingų krikščionių bendruomenių egzistavimo sąlygų, Visuomenės sekuliarizacija, siekianti išstumti religiją ir gyvenimo ir religinis fundamentalizmus – tai kraštutinumai, skaldantys bendruomenę ir skatinantys nepakantumą bei smurtą.
 • Sinodalumas – kelias Bažnyčiai veikiant Šventajai Dvasiai ir klausant Žodžio.

https://sinodas.katalikai.lt


Atgal Atgal