Pirmoji Komunija 2023


Svetainė skirta Pirmai Išpažinčiai ir Komunijai besiruošiantiems vaikams.


Nuo 2023 m. rugsėjo 10 d. prasideda vaikų, norinčių pasiruošti pirmai Šv. Išpažinčiai ir pirmai Šv. Komunijai, registracija. Registruojami 9-12 metų vaikai.  Registracija truks iki spalio 1 d. ir vyks sekmadieniais zakristijoje nuo 1000 val. iki 1300 val.

Ateinant registruotis su savimi turėkite Krikšto pažymėjimo kopiją ir užpildytą anketą (anketą galima užpildyti ir atėjus registruotis į bažnyčią).

PIRMASIS SUSITIKIMAS su vaikais, tėveliais (globėjais) prasidės Šv. Mišiomis spalio 1 d. 14 val. Po jų parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus ir atsakys į klausimus.


ANKETA IR ATMINTINĖ


Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS 2023 m. spalio pradžioje  ir tęsis iki 2024 m. gegužės pabaigos.

Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišių aukoje, Adventui ir Gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą. 


Atgal Atgal