Atgarsiai

Koncertas Trijų Karalių išvakarėse

Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) šventės išvakarėse, sausio 5 d., po 12 val. šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios tikintiesiems solistė Emilė Elena Dačinskaitė ir koncertmeisterė Raminta Gocentienė dovanojo kupiną džiugesio koncertą.

Mūsų parapijoje jau tradicija tampa antrąjį Kalėdų sekmadienį švęsti po šv. Mišių klausantis koncerto. Ši džiaugsmo valanda – lyg padėka už Jūsų aukas, kurias skyrėte Advento laikotarpiu…

Skaityti plačiau >
Šv. Kalėdų sulaukus

Gruodžio 24-osios vakarą iškilmingose Piemenėlių šv. Mišiose, melsdamiesi už Viešpaties Gimimą ir mūsų atsinaujinimą bei prašydami Dievo stiprybės, atjautos, nuolankumo, tikrumo ir neblėstančio tikėjimo, nešėme ant Išganytojo Altoriaus atnašas: degančią carito žvakę – simbolį šviesos ir šilumos, kurią gauname, kai savo dėmesiu ir auka pasidaliname su vargstančiaisiais…

Skaityti plačiau >
Saugus eismas - ne tik taisyklės

Trečiąjį Advento sekmadienį prieš 15 val. šv. Mišias Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje mus aplankė Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė. Nors pilną darbovietės ir pareigybių aprašymą mūsų mažiesiems parapijiečiams būtų nelengva suprasti, bet inspektorė Aistė apie elgesį gatvėje kalbėjo itin suprantamai ir paprastai.

Skaityti plačiau >
Šv. Kūčios Vilniaus Lietuvių namuose

Šį trečiadienį, gruodžio 18 d., Vilniaus lietuvių namuose įvyko 30-oji Šv. Kūčių vakarienė, kasmet prie vieno didelio stalo sukviečianti visą mokyklos bendruomenę. Šioje mokykloje mokosi mokiniai iš įvairių pasaulio šalių, yra įvairių tikėjimų, skirtingų tradicijų… Tačiau Kūčios – lyg atjautos, gėrio, meilės laikas, ypatingas savo dėmesiu ir nuoširdžiais palinkėjimais vieni kitiems.

Skaityti plačiau >
Advento rekolekcijos

Šiandien Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje įvyko kasmetinės Advento rekolekcijos, kuriose dalyvavo lenkų choro jaunimas su šeimomis. 

Kartu džiaugiamės ir dalinamės rekolekcijų atgarsiais: 

Esame labai dėkingi mūsų parapijos klebonui kun. Gintarui Černiui už buvimą kartu, už susikaupimą adoracijos metu prie Švenčiausiojo Sakramento…

Skaityti plačiau >
Kristaus Karaliaus dienos lyrika

Lapkričio 24-ąją šventėme Kristaus, Visatos Valdovo, Iškilmę. Šia proga poetė, dainų kūrėja ir atlikėja Birutė Kanevičienė Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Bendruomenės namuose mums padovanojo savo kūrybos popietę, kur poezija, persipynusi su romantinėmis dainomis leido mūsų mintims sugrįžti į praeitį, nukeliauti į ateitį, išdrįsti paklausti savęs o jeigu… 

 

Skaityti plačiau >
Choras „Viešpaties vynuogynas“ rekolekcijose pasisėmė naujų jėgų

Turbūt pastebėjome tylesnes nei įprastai paskutiniojo sekmadienio 12 val. šv. Mišias… Mus trumpam buvo palikęs kiekvieną sekmadienį mus džiuginantis choras, turėjęs kasmetines savaitgalio rekolekcijas. Džiaugdamiesi choro Viešpaties vynuogynas tobulėjimu profesinėje srityje ir augimu dvasinėje sferoje dalinamės parapijietės choristės Laurynos Naprušytės įspūdžiais iš rekolekcijų.

Skaityti plačiau >
Dangiška muzika nušvietė Visų Šventųjų dieną

Šią mūsų parapijai ypatingą dieną – Visų Šventųjų Iškilmę, lapkričio 1 d., šventėme drauge ir užbaigdami Popiežiaus Pranciškaus paskelbtąjį Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio tema – Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje. <…> Po šventųjų Mišių Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečius ir svečius džiugino Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtinių padovanotas koncertas.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų jaunimo vasara!

Pirmoji – dieninė stovykla buvo skirta Lietuvos istorijos ir gamtos pažinimui. Kiekvieną dieną keliaudavome į vis skirtingas vietas, muziejus, miestus, o paskutinės dvi stovyklos dienos buvo skirtos žygiui Neries upe. Stovyklos metu susipažinome su Vilniaus senamiesčiu, dalyvavome orientaciniame žaidime, taip pat lankėmės Jonų bažnyčios bokšte, vieną dieną keliavome į Katedros požemius…

Skaityti plačiau >