Atgarsiai

Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl sinodinio kelio pradžios

Brangieji, kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio.

Skaityti plačiau >
Su parapija sveikinasi seminaristas Martynas

Kviečiame susipažinti su Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentu Martynu Ruzgumi, kuris nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje atliks liturginę praktiką. Paprašėme Martyno pasidalinti savo istorija kelią į Pašaukimą. 

Skaityti plačiau >
Informacija apie pasiruošimą 2021 m. Pirmajai šv. Komunijai

Nuo 2021 m. rugsėjo 5 d. prasideda vaikų, norinčių pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai, registracija. Registruojami vaikai, besimokantys ketvirtose ar vyresnėse klasėse. Registracija vyks iki spalio 3 d. sekmadieniais zakristijoje nuo 10.00 iki 13.30 val.

Skaityti plačiau >
Vilniaus Visų Šventųjų parapijos patalpų remontas

Dėl pandemijos sukeltų priežaščių užsitęsus bendruomenės centro rekonstrukcijos darbams buvo skubiai pradėtos tvarkyti kitos mūsų bažnyčioje esančios patalpos. Šios patalpos daug metų buvo neremontuojamos, jose yra daug drėgmės, pelėsio (žiūrėti nuotraukas apačioje). Remontui labai reikalinga geros valios žmonių parama todėl klebono sprendimu rugpjūčio mėn. šventų Mišių metu surinktos aukos bus skirtos remontui.

Skaityti plačiau >
Arkivyskupas Lionginas Virbalas - Skiepai nėra tikėjimo srities dalykas – niekas to nebando teigti.

„Keturi pasaulio religiniai lyderiai: Romos popiežius Pranciškus (taip pat ir Benediktas XVI), Maskvos stačiatikių patriarchas Kirilas, Irano musulmonų vadovas Ajatola Chomeinis ir Tibeto budizmo dvasinis vadovas Dalai Lama pasiskiepijo nuo COVID-19. Skiepytis ragina Pasaulio Bažnyčių Taryba. Tikrai niekam neateis į galvą apkaltinti jų bendru susitarimu.“

Skaityti plačiau >
Būkime atidūs ir saugūs

Praėjusį sekmadienį, gegužės 23 d., po šv. Mišių Vilniaus III policijos komisariato komisarė priminė tikintiesiems, kad šiuo metu yra ypač padaugėję sukčiavimo atvejų ir skatino būti dar budresniems ir atidesniems. Ydingas mąstymas, kad niekada nebūsiu sukčių auka, dažnai pakiša koją realiai atsidūrus surežisuotoje kritinėje situacijoje <…> 

Skaityti plačiau >
Šeima - meilės džiaugsmas

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei.

Skaityti plačiau >
Švęsdami Šv. Juozapo išlikmę pradedame Šeimos metus

Kviečiame kovo 19 d. 17.30 val. (PL) ir 18.30 (LT) šv. Mišiose melstis už mūsų parapijos šeimas, kad šv. Juozapo šventumo pavyzdys mokytų mus mylėti bažnyčią, puoselėtų tikėjimą, atjautą ir rūpestį mūsų šeimose.

Visiems parapijiečiams linkime tvirtai pasitikėti Viešpačiu ir džiugiai švęsti Šv. Juozapo dieną ir Šeimos metų pradžią!

 

Skaityti plačiau >
Sveikiname mūsų parapijos moteris

Dėkoju jums, moterys, kurios esate motinos! Jūs priglaudėte savo įsčiose žmogiškas būtybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirtį, kai Dievas šypsosi jums dėl naujagimio vaiko, kuris ateina į šviesą, jums paveda globoti jo pirmuosius žingsnius, padėti jam augti, būti jo atspirties tašku, kuriuo jis gali remtis savo tolesnėje gyvenimo kelionėje.

Skaityti plačiau >