Atgarsiai

Būkime atidūs ir saugūs

Praėjusį sekmadienį, gegužės 23 d., po šv. Mišių Vilniaus III policijos komisariato komisarė priminė tikintiesiems, kad šiuo metu yra ypač padaugėję sukčiavimo atvejų ir skatino būti dar budresniems ir atidesniems. Ydingas mąstymas, kad niekada nebūsiu sukčių auka, dažnai pakiša koją realiai atsidūrus surežisuotoje kritinėje situacijoje <…> 

Skaityti plačiau >
Šeima - meilės džiaugsmas

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei.

Skaityti plačiau >
Švęsdami Šv. Juozapo išlikmę pradedame Šeimos metus

Kviečiame kovo 19 d. 17.30 val. (PL) ir 18.30 (LT) šv. Mišiose melstis už mūsų parapijos šeimas, kad šv. Juozapo šventumo pavyzdys mokytų mus mylėti bažnyčią, puoselėtų tikėjimą, atjautą ir rūpestį mūsų šeimose.

Visiems parapijiečiams linkime tvirtai pasitikėti Viešpačiu ir džiugiai švęsti Šv. Juozapo dieną ir Šeimos metų pradžią!

 

Skaityti plačiau >
Sveikiname mūsų parapijos moteris

Dėkoju jums, moterys, kurios esate motinos! Jūs priglaudėte savo įsčiose žmogiškas būtybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirtį, kai Dievas šypsosi jums dėl naujagimio vaiko, kuris ateina į šviesą, jums paveda globoti jo pirmuosius žingsnius, padėti jam augti, būti jo atspirties tašku, kuriuo jis gali remtis savo tolesnėje gyvenimo kelionėje.

Skaityti plačiau >
Arkivysk. L. Virbalo žinutė: Jėzus nenustatė jokios ribos, už kurios jau nebeieškotų žmogaus

Šiomis dienomis girdime daug ginčų, kaltinimų, daug aistrų ir nuoskaudų.
Pasisakymų triukšme turbūt labiausiai reikia atjausti tuos žmones, kurie išgyvena savo homoseksualų polinkį ar savo kitoniškumą. Atrodo, kad jie iš niekur nesulaukia autentiško palaikymo. Skirtingo ar neapibrėžto lytiškumo ideologijos propaguotojai, klausę ar neklausę kitų, prisistato atstovaujantys visus.

Skaityti plačiau >
Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

Šiandien, sausio 18 d. prasideda kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis, vyksiantis iki ateinančio pirmadienio, sausio 25-osios. Kviečiame visus parapijiečius per šį aštuondenį kasdien bendrai maldai jungtis 20.00 val. melsti už krikščionių vienybę.

Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: <…>

 

Skaityti plačiau >
Klebono kun. Gintaro Černiaus sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios lankytojai, draugai ir visi tie, kurie esate arti ir toli.

Šį šventinį vakarą visus noriu pasveikinti su Kristaus gimimo švente.

Šiais metais tiek daug priežasčių bijoti ir tiek mažai galimybių džiaugtis.

Evangelistas Lukas mums užrašė angelo sveikinimą – nebijoti, nes mums gimė išganytojas.

 

Skaityti plačiau >
Malda prie Šv. Kūčių stalo

Visagali Dieve Tėve, Tu, mus mylėdamas, atsiuntei į pasaulį savo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų. Šį vakarą dėkojame už Tavo Sūnaus, mūsų Brolio, gimimą vargingame Betliejaus tvartelyje Šventosios Nazareto Šeimos globoje.

Gailestingasis Dieve, prieš linkėdami vienas kitam ramybės, atsiprašome už visas mūsų klaidas ir nuodėmes, kuriomis įžeidėme…

Skaityti plačiau >
Sveikiname mūsų kleboną Gintarą gimtadienio proga!
Degant paskutiniąją Advento sekmadienio Angelų arba Meilės žvakę, nuoširdžiai sveikiname mūsų parapijos Kleboną kun. Gintarą gimtadienio proga. Visų Šventųjų globojamas bei Dievo palaimintas, brangus kun. Gintarai, gausiai semkite Šv. Dvasios dovanas ir širdingai dalinkite jas mums, šalia esantiems arba nutolusiems, tačiau trokštantiems išganymo, meilės ir šilumos…
Skaityti plačiau >