Atgarsiai

Akimirkos iš 2021 m. Piemenėlių šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje

Alleliuja! Dievas šiandien gimė mūsų žemėje, pastatė palapinę pas mus! Alleliuja!

Skaityti plačiau >
Advento vainiko žvakių maldos

Kviečiame kartu su šeima melstis prie Advento vainiko, kiekvieną sekmadienį uždegant po vieną žvakę. Prasminga šiai apeigai suburti visą šeimą ir žvakės uždegimą pradėti malda.

Skaityti plačiau >
Baigtas parapijos patalpų remontas

Nuoširdžiai Dėkojame visiems bažnyčios rėmėjams ir aukotojams kurie prisidėjo prie parapijos patalpų atnaujinimo, šiose patalpose jau renkasi parapijos veiklų grupelės, vyksta Pirmosios Komunijos vaikų pamokos.

Skaityti plačiau >
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl sinodinio kelio pradžios

Brangieji, kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio.

Skaityti plačiau >
Su parapija sveikinasi seminaristas Martynas

Kviečiame susipažinti su Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentu Martynu Ruzgumi, kuris nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje atliks liturginę praktiką. Paprašėme Martyno pasidalinti savo istorija kelią į Pašaukimą. 

Skaityti plačiau >
Informacija apie pasiruošimą 2021 m. Pirmajai šv. Komunijai

Nuo 2021 m. rugsėjo 5 d. prasideda vaikų, norinčių pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai, registracija. Registruojami vaikai, besimokantys ketvirtose ar vyresnėse klasėse. Registracija vyks iki spalio 3 d. sekmadieniais zakristijoje nuo 10.00 iki 13.30 val.

Skaityti plačiau >
Vilniaus Visų Šventųjų parapijos patalpų remontas

Dėl pandemijos sukeltų priežaščių užsitęsus bendruomenės centro rekonstrukcijos darbams buvo skubiai pradėtos tvarkyti kitos mūsų bažnyčioje esančios patalpos. Šios patalpos daug metų buvo neremontuojamos, jose yra daug drėgmės, pelėsio (žiūrėti nuotraukas apačioje). Remontui labai reikalinga geros valios žmonių parama todėl klebono sprendimu rugpjūčio mėn. šventų Mišių metu surinktos aukos bus skirtos remontui.

Skaityti plačiau >
Arkivyskupas Lionginas Virbalas - Skiepai nėra tikėjimo srities dalykas – niekas to nebando teigti.

„Keturi pasaulio religiniai lyderiai: Romos popiežius Pranciškus (taip pat ir Benediktas XVI), Maskvos stačiatikių patriarchas Kirilas, Irano musulmonų vadovas Ajatola Chomeinis ir Tibeto budizmo dvasinis vadovas Dalai Lama pasiskiepijo nuo COVID-19. Skiepytis ragina Pasaulio Bažnyčių Taryba. Tikrai niekam neateis į galvą apkaltinti jų bendru susitarimu.“

Skaityti plačiau >
Būkime atidūs ir saugūs

Praėjusį sekmadienį, gegužės 23 d., po šv. Mišių Vilniaus III policijos komisariato komisarė priminė tikintiesiems, kad šiuo metu yra ypač padaugėję sukčiavimo atvejų ir skatino būti dar budresniems ir atidesniems. Ydingas mąstymas, kad niekada nebūsiu sukčių auka, dažnai pakiša koją realiai atsidūrus surežisuotoje kritinėje situacijoje <…> 

Skaityti plačiau >