Atgarsiai

Choras „Viešpaties vynuogynas“ rekolekcijose pasisėmė naujų jėgų

Turbūt pastebėjome tylesnes nei įprastai paskutiniojo sekmadienio 12 val. šv. Mišias… Mus trumpam buvo palikęs kiekvieną sekmadienį mus džiuginantis choras, turėjęs kasmetines savaitgalio rekolekcijas. Džiaugdamiesi choro Viešpaties vynuogynas tobulėjimu profesinėje srityje ir augimu dvasinėje sferoje dalinamės parapijietės choristės Laurynos Naprušytės įspūdžiais iš rekolekcijų.

Skaityti plačiau >
Dangiška muzika nušvietė Visų Šventųjų dieną

Šią mūsų parapijai ypatingą dieną – Visų Šventųjų Iškilmę, lapkričio 1 d., šventėme drauge ir užbaigdami Popiežiaus Pranciškaus paskelbtąjį Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio tema – Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje. <…> Po šventųjų Mišių Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečius ir svečius džiugino Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtinių padovanotas koncertas.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų jaunimo vasara!

Pirmoji – dieninė stovykla buvo skirta Lietuvos istorijos ir gamtos pažinimui. Kiekvieną dieną keliaudavome į vis skirtingas vietas, muziejus, miestus, o paskutinės dvi stovyklos dienos buvo skirtos žygiui Neries upe. Stovyklos metu susipažinome su Vilniaus senamiesčiu, dalyvavome orientaciniame žaidime, taip pat lankėmės Jonų bažnyčios bokšte, vieną dieną keliavome į Katedros požemius…

Skaityti plačiau >
Su didele meile įveiktas žygis pas Trakų Mergelę Mariją

Daugybė giesmių šlovinant Viešpatį, kiekvieno miesto laiminimas, šypsenos ir bendravimas, liudijimai, adoracija, Šv. Mišios ir net tarnavimas nešant kolonos priekyje Kryžių ir Trakų Dievo Motinos paveikslą! Tai neįkainojama patirtis, ypač kai supratau, jog kartu buvo Šventoji Dvasia, kuri davė man reikiamus atsakymus, leido vėl priartėti arčiau Dievo, patirti Jo Meilę.

 

Skaityti plačiau >
Šv. Teresės iš Kalkutos minėjimas – malda už pasaulio vargšus

Į klausimą, kas yra vargas šiandien, kiekvienas turbūt rastume savo atsakymą: finansinis nepriteklius, artimųjų stoka, dvasinis skurdas…

Šv. Teresė, ne šiaip sau vadinta Motina Terese, kiekviename žmoguje atpažindavo jo skurdo rūšį, kaip motina rūpinosi vargstančiaisiais, matydama juose Jėzaus Veidą.

 

 

Skaityti plačiau >
Mūsų jaunimo kelionė 7 sakramentų keliu

Šių metų birželio 25–28 dienomis Vilniaus Visų Šventųjų parapijos jaunimas dalyvavo piligriminiame žygyje 7 sakramentai, kuriame nužygiavo 10 km., baidarėmis praplaukė 20 km., dviračiais numynė 30 km. ir padarė vieną didelį šuolį Dievo link! Džiaugiamės ir didžiuojamės jaunaisiais parapijiečiais, prisilietusiais prie sakramentų, jų ženklų ir nešamų malonių.

Skaityti plačiau >
Linkėjimai iš pal. Mykolo Giedraičio šventės

Iškilmingose padėkos šv. Mišiose už garbingąjį Mykolą Giedraitį, kurios vyko birželio 22 dieną Videniškiuose, Molėtų rajone, dalyvavo didelis būrys maldininkų ne tik iš Lietuvos, Lenkijos, bet ir iš kitų šalių.

Mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį popiežius Pranciškus palaimintuoju paskelbė 2018 metų lapkričio 8-ąją.

 

Skaityti plačiau >
Mamų grupelė atsisveikina iki kitų susitikimų

Susitikimų metu kalbėjome apie įvairius su motinyste susijusius džiaugsmus, iššūkius ir sunkumus: nuo laiko sau, poilsio ir asmeninio tobulėjimo iki motinystės prasmės, svarbos bei vilties, kad esi ne viena net tada, kai atrodo, jog visas pasaulis griūna ant tavo pečių. Tai buvo mamoms skirtas laikas ir erdvė, galimybė atsiverti, išsikalbėti, suprasti ir būti suprastai…

Skaityti plačiau >
Tariame AČIŪ mūsų tikybos mokytojams

Visa Visų Šventųjų bendruomenė nuoširdžiausiai dėkoja tiems žmonėms, kurie sėja tikėjimo sėklą mažuosiuose mūsų parapijiečiuose. Lai Jūsų tiesiamas Kelias visose širdutėse išlieka pagrindiniu gyvenimo keliu, o Viešpats Jums už tai gausiai atlygina reikalingomis malonėmis!

Ačiū mūsų tikybos mokytojams už šiuos gausius vaisių mokslo metus.

 

Skaityti plačiau >