Atgarsiai

Akimirkos iš Didžiosios savaitės Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje 2022

Aleliuja! Kristus prisikėlė! Akimirkos iš Didžiosios savaitės Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje 2022

Skaityti plačiau >
Apaštalinės Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo

Paskelbtas Apaštalinės Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios, šv. Teresės iš Kalkutos parapinėi šventė, rugsėjo 5 d.

Skaityti plačiau >
Saldainių akcija ,,Bendrystė“

Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40). Vilniaus Visų Šventųjų bendruomenė visą Advento laikotarpį dalyvavo saldainių akcijoje, kurią pavadinome ,,Bendrystė“.

Skaityti plačiau >
Akimirkos iš 2021 m. Piemenėlių šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje

Alleliuja! Dievas šiandien gimė mūsų žemėje, pastatė palapinę pas mus! Alleliuja!

Skaityti plačiau >
Advento vainiko žvakių maldos

Kviečiame kartu su šeima melstis prie Advento vainiko, kiekvieną sekmadienį uždegant po vieną žvakę. Prasminga šiai apeigai suburti visą šeimą ir žvakės uždegimą pradėti malda.

Skaityti plačiau >
Baigtas parapijos patalpų remontas

Nuoširdžiai Dėkojame visiems bažnyčios rėmėjams ir aukotojams kurie prisidėjo prie parapijos patalpų atnaujinimo, šiose patalpose jau renkasi parapijos veiklų grupelės, vyksta Pirmosios Komunijos vaikų pamokos.

Skaityti plačiau >
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl sinodinio kelio pradžios

Brangieji, kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio.

Skaityti plačiau >
Su parapija sveikinasi seminaristas Martynas

Kviečiame susipažinti su Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos studentu Martynu Ruzgumi, kuris nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje atliks liturginę praktiką. Paprašėme Martyno pasidalinti savo istorija kelią į Pašaukimą. 

Skaityti plačiau >
Informacija apie pasiruošimą 2021 m. Pirmajai šv. Komunijai

Nuo 2021 m. rugsėjo 5 d. prasideda vaikų, norinčių pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai, registracija. Registruojami vaikai, besimokantys ketvirtose ar vyresnėse klasėse. Registracija vyks iki spalio 3 d. sekmadieniais zakristijoje nuo 10.00 iki 13.30 val.

Skaityti plačiau >