Pirmoji Komunija

Eucharistija – tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Eucharistiją, duodamas valgyti Duoną – Jo Kūną ir gerti iš Vyno taurės – Jo Kraujo taurės. Tai daryti Jėzus kvietė Jo atminimui.


Kviečiame aktyviai visa šeima dalyvauti Jūsų vaikui pasiruošiant priimti Pirmąją Komuniją, nes tai ypatingas metas vaiko gyvenime, o tėvų pavyzdys galėtų būti geriausia mokykla. Todėl labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir net, priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime.

Tėveliai, nusprendę vesti savo vaikus ruoštis Pirmajai Komunijai, rudenį registravosi Visų Šventųjų parapijoje, ir pirmąjį sekmadienį po Visų Šventųjų iškilmių rinkosi bažnyčioje – susipažino su katechetėmis Natalija, Erika ir Angele, bei skirstėsi į grupeles. Šešiose grupelėse, po 15 – 17 vaikų kiekvienoje, pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų mokėsi  ištisus metus, kol gegužės paskutinius tris savaitgalius bažnyčia subaltavo albomis pasipuošusiais vaikais, pasirengusiais priimti Pirmąją Komuniją. Katechetės pastebi, kad tai – puiki galimybė ir tėvams atnaujinti tikėjimo žinias bei per vaikų pasiruošimą Pirmajai Komunijai patiems grįžti į bažnyčią. Taip pat labai gera matyti vaikus, kurie, jau pasibaigus pasiruošimui, kad ir nereguliariai, bet ir toliau dalyvauja sekmadieniais šv. Mišiose. Kai kurie jų atranda patarnavimo prie altoriaus džiaugsmą.  Šventose Mišiose dalyvaujant pilnavertiškai, su supratimu ir atida, išgyvenami iki tol nepatirti dalykai – katechetė Erika minėjo, kad Velykų laikotarpiu kai kas naujai atrado Didžiojo Tridienio apeigų sakralumą – „nors namo grįžo vėlai, sakė, kad buvo verta tai patirti“, dalinosi katechetė.

Ugniui (10 m.) pasiruošimo I Komunijai užsiėmimus pavadino visai įdomiais ir įtraukiančiais: „buvo įdomu apie Jėzų ir visa kita“, sakė jis. Tačiau nepaisant to, kad per užsiėmimus sužinojo daug apie Dievą ir šv. Mišių eigą, nuobodulys dalyvaujant jose, deja, niekur nedingo. Linkime Ugniui ir kitiems, dar neatradusiems tikrojo džiaugsmo Eucharistijos šventime, nepasiduoti ir drąsiai žengti pirmyn – prisimenant tai, apie ką buvo kalbėta pasirengiant Pirmajai Komunijai, įgyvendinti tai kasdienybėje.

Visų Šventųjų parapijoje veikia ir vaikų choras, kurio vadovė Evelina moko jaunuosius savo draugus džiaugsmingo šlovinimo. „Su jais smagu užsiimti, o ir vaikams įdomu, nes choras – vienintelis užsiėmimas, kai visos grupelės susijungia ir būna kartu. Dalyvauja visi, ateinantys į šv. Mišias, tikri entuziastai – šalia ir stipriausiai gieda“, sako ji, kaskart pagal vaikų pomėgius ir gebėjimus parinkdama giesmes, bei drąsindama kiekvieną, norintį giedoti šv. Mišiose. Pamokėlės metu vaikai gieda įvairias giesmes, kurias choro vadovė pritaiko pagal liturginį laikotarpį, todėl choro pamokėlės metu vaikai ne tik susitinka su draugais, išmoksta giedoti, bet ir įgyja papildomų žinių apie liturgiją. 


Primename, kad Pirmosios Šventosios Komunijos ir Atgailos sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir 7 metų sulaukę krikščionys, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.

Norintys ruoštis kitais metais priimti Pirmąją Komuniją galės registruotis Visų Šventųjų parapijoje (zakristijoje arba internetu) nuo rugsėjo vidurio. Su užsiregistravusiais bus susisiekta asmeniškai, bei aptarta pasiruošimo tvarka.

 

Esant klausimams dėl  Šv. Komunijos, prašome kreiptis į katechetę Nataliją Sevostjanovienę telefonu:  8 684 42336.

 


Atgal Atgal