Choras

vargonaiBažnyčios choras gieda sekmadieniais, 12 val. lietuviškų Šv. Mišių metu bei per visas katalikiškas šventes. Choro repertuaras labai platus (virš 50 giesmių), atitinka ne tik pagrindines šv. Mišių dalis, bet ir liturginių metų šventes. Tai – liaudies, jaunimo (Taize) giesmės, šiuolaikinės bei klasikinės giesmės, grigališkos giesmės, litanijos.

Choro nariai imasi iniciatyvos ne tik giedoti, bet ir pritarti instrumentais. Per Šv. Mišias yra grojama trimitu, saksofonu. Šiuo metu chorui vadovauja vargonininkė Evelina Staniulytė.

Kviečiame visus – merginas, vaikinus, moteris ir vyrus, kurie yra apdovanoti balso dovana ir nori šlovinti Dievą giesmėmis – į Vilniaus Visų Šventųjų parapijos chorą. Repeticijos vyksta sekmadieniais 10:30 val.

 

Norinčius prisijungti kviečiame kreiptis į choro vadovę Eveliną Staniulytę mob. +370 669 72 209, el. p. evelinastaniulyte@gmail.com arba į kleboną kun. Gintarą Černių mob. +370 670 01 405, arba užeiti į zakristiją.

Maloniai laukiame.

 

Choras

 


Atgal Atgal