2 proc. gyventojų pajamų mokestis

2% percentage rate icon on a white background

Vilniaus Visų Šventųjų parapija prašo paremti skiriant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Aukos bus skiriamos bažnyčios komunalinėms paslaugoms, remonto darbams ir karitatyviniams, sielovadinams darbams padengti. 

 

Paspaudę ant nuorodos Paaukokite Visų Šventųjų parapijai rasite 2 proc. pervesti reikalingą užpildyti formą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidedantiems!

Paaukokite Visų Šventųjų parapijai


Atgal Atgal