Mišių pakeitimai

Nuo kovo 16 d. visos šventosios Mišios aukotojų intencijomis Visų Šventųjų parapijoje bus aukojamos įprastu metu, tačiau privačiai. Tai reiškia, jog šv. Mišių tarnystė parapijoje nebus nutraukta ir jūsų konkrečia diena prašytos aukoti šv. Mišios bus aukojamos tą pačią dieną privačiai, bet nedalyvaujant žmonėms. Parapijos tikintiesiems išreiškus norą, jų intencijomis aukotos šventosios Mišios bus taip pat paaukotos pasibaigus karantino laikotarpiui.

Laidotuvės, krikštai ir kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams, susitarus su parapijoje tarnaujančiais dvasininkais.

Kunigus galite pasiekti toliau nurodytais kontaktais:

Klebonas kun. Gintaras Černius
Mob. +370 670 01 405
El. p. visuklebonas@gmail.com

Vikaras kun. Daniel Narkun
Mob. +370 6547 0389
El. p. daniel.narkun@gmail.com

Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.
Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba! – iš vyskupų laiško. 

 

Daugiau informacijos:

http://www.vilnensis.lt/lietuvos-vyskupai-paskelbus-karant…/

http://www.vilnensis.lt/sv-misiu-transliacijos-per-televiz…/

http://vvsventujuparapija.lt/


Atgal Atgal