Prašome melstis už Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės bendruomenę

Brangūs parapijiečiai, mūsų maldos šiuo sunkiu laikotarpiu ypatingai reikalingos mūsų parapijos teritorijoje esančios Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės gydytojams, slaugytojoms, visam personalui ir ligoniams. Covid-19 virusas palietė didelę dalį ligoninės bendruomenės, todėl rytoj, sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose melsimės už juos, prašydami jiems Viešpaties malonės ir sveikatos. 
Dėkoju direktoriui Rimvydui Turčinskui, gydytojams, slaugytojoms, administracijos darbuotojams už jų sunkų ir pasiaukojantį darbą, stiprybę ir kantrybę. Linkiu visiems sveikatos ir neblėstančios Dievo palaimos šiuo laikotarpiu. Mūsų parapija yra kartu maldose su jumis visais ir už jus. 
Labai prašau visų parapiečių kasdien asmeninėse maldose atsiminti šią mūsų intenciją. 
 
Klebonas Gintaras
 

Atgal Atgal