Klebono Gintaro sveikinimas įžengus į Advento laikotarpį.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios pagrindinis altorius. 2020 11 29


Brangūs parapijiečiai, sveikinu visus įžengus į Advento laikotarpį ir linkiu džiaugsmingo ir Viešpaties palaiminto laukimo.
Atverkime ateinančiam Išganytojui savo širdis.
Klebonas Gintaras

Atgal Atgal