Atviros bažnyčios valandos gruodžio 16 – sausio 3 d.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia gruodžio 16 – sausio 3 d. atidaryta:

Svarbi informacija užsakiusiems šv. Mišias:

užsakytos šv. Mišios bus aukojamos kaip yra numatyta,

tačiau nedalyvaujant tikintiesiems.

 

gruodžio 16, 17, 18 d. (trečiad., ketvirtad., penktad.) – 10-18 val. (Galima įsigyti kalėdaičių, prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

*Norint prieiti išpažinties prašome iš anksto susitarti: el.p. visuklebonas@gmail.com, tel. nr. +370 670 01 405 – klebonas Gintaras arba +370 6547 0389 – kun. Daniel. 

gruodžio 19, 20 d. (šeštadienį, sekmadienį) – 9-15 val. (Galima įsigyti kalėdaičių, prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

gruodžio 21, 22, 23, 24 d. (pirmad., antrad., trečiad., ketvirtad.)- 10-18 val. (Galima įsigyti kalėdaičių, prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

gruodžio 25, 26 d. (penktad., šeštad.) – 10-15 val. (Galima prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

gruodžio 27 d. (sekmad.) – 10-15 val. (Šią dieną švęsime šv. Šeimos šventę ir melsimės už visas mūsų parapijos šeimas. Giminės pavardes, už kurias norite užsakyti šv. Mišias, galite užrašyti užėję į zakristiją, rašydami el.p. visuklebonas@gmail.com arba nurodydami mokėjimo paskirtyje aukodami bankiniu pavedimu. Šią dieną taip pat švęsime ir šv. evangelisto Jono šventę, per kurią, pagal seną tradiciją bus laiminamas vynas. Kas norėsite palaiminti savo atsineštą vyną, prašome užeiti į zakristiją.)

gruodžio 28, 29, 30. 31 d. (pirmad., antrad., trečiad., ketvirtad.) – 12-16 val. (Galima prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

sausio 1 d. (penktad.) – 11-15 val. (Galima prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

sausio 2, 3 d. (šeštadienį, sekmadienį) – 10-15 val. (Galima prieiti išpažinties, priimti šv. Komuniją, užsakyti šv. Mišias.)

 


Atgal Atgal