Jėzaus Širdies Litanija


Birželio mėnuo yra skirtas Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. Šį mėnesį visose bažnyčiose švenčiamos birželinės pamaldos bei giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Birželinės pamaldos: Jėzaus Širdies litanija bus giedama pirmadieniais – sekmadieniais 20 min. prieš šv. Mišias. 


Jėzau, padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Atgal Atgal