Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką LT+PL

 

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

 

  • ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;
  • abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;
  • priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
  • šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
  • šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

 

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


Jak poprawnie i z szacunkiem przyjmować Komunię Świętą na rękę?

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w państwie oraz doświadczenie innych krajów, Konferencja Episkopatu Litwy tymczasowo zmieniła sposób przyjmowania Komunii Świętej na Litwie: od 24 kwietnia 2020 roku Komunia Święta jest udzielana tylko na rękę. Wcześniej na Litwie nie było praktyki przyjmowania Komunii Świętej na rękę, dlatego podaje się kilka wskazówek i zasad, które pomogą zrobić to poprawnie i z szacunkiem:

  • na prawej dłoni skierowanej do góry kładzie się lewą dłoń (również skierowaną do góry), tak aby obie dłonie utworzyły krzyż;
  • obie dłonie muszą pozostać proste, nie zgięte w „kształcie łódki”;
  • przyjmując Komunię Świętą ręce przyjmującego nie podnosi się do góry, aby nie dotknęły rąk udzielającego Komunii;
  • udzielający Komunii wypowiada słowa „Ciało Chrystusa” i kładzie hostię na ręce przyjmującego, odpowiada się „Amen”. W tym samym czasie, nie odchodząc od udzielającego Komunii, chwyta się hostię palcami prawej ręki i wkłada do ust;
  • Komunię Świętą przyjmuje się od razu jak tylko jest składana na dłoni. Zabrania się nieść Komunię Świętą do ławki lub w inne miejsce.

Atgal Atgal