Kalėdaičiai

Kalėdaičiai. Vilniaus Visų Šventųjų parapija

Kalėdaičių Šventiniam Kūčių stalui galima įsigyti bažnyčioje užėjus į zakristiją. Nuoširdžiai dėkojame už kalėdines aukas, kurias paliekate įsigydami Kalėdaičius. Jūsų aukos bus skiriamos parapijos šildymo išlaidoms.
 
Visiems – prasmingo ir palaiminto Advento!
 

Atviros bažnyčios valandos:
 

pirmadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val., 

antradieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 19.00 val., 

šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.,

sekmadieniais nuo 8.00 iki 14.00 val. 

 

 

 
 

Atgal Atgal