Kristaus paaukojimas (Grabnyčios) 2020 02 02

Vasario 2 d. (sekmadienį) – Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios).

Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka:

lietuvių kalba – 9.00 ir 12 .00 val., šv. Mišios vaikams – 15.00 val.

lenkų kalba – 10.30 val.

Šv. Mišiose bus šventinamos Grabnyčios žvakės, kurių bus galima įsigyti bažnyčioje.

 

Grabnyčios primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus Gimimo, Juozapas ir Marija atnešė Jį kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Ši Auka vėliau išsiskleidžia Viešpaties Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinyje.

Per Grabnyčias šventinamos žvakės simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš Mirtį ir tamsiąsias jėgas.

 

 

Nuo 1997 metų vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventė tapo maldos už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui diena. 

 

 


Atgal Atgal