Ligonių diena 2019

Vasario 11 d., (trečiadienį) minėdami Ligonių dieną vakaro šv. Mišiose melsimės už mums brangius sergančius žmones ir visus ligonius, reikalingus Dievo artumos. Šv. Mišių metu ligoniams bus teikiamas Ligonių patepimas. 

 

Vasario 11-ąją švenčiame Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginę šventę ir sykiu – šv. Jono Pauliaus II įvestą Pasaulinę ligonių dieną. Bažnyčia šią dieną ypatinga malda apglėbia sergančius, kenčiančius nuo ligų ir negalių savo bendruomenių narius, guodžia jų artimuosius bei meldžiasi už gydytojus, slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus, visiems iškeldama Kristaus gydymo ir tarnavimo silpnesniajam pavyzdį.

Šią Pasaulinę ligonių dieną, užtariami Marijos, Jo ir mūsų Motinos, prašykime gailestingojo Jėzaus, kad suteiktų mums visiems tokį nusistatymą tarnauti vargstantiems ir konkrečiai mūsų sergantiems broliams bei seserims. Kartais tas tarnavimas gali būti varginantis, slegiantis, bet galime būti tikri – Viešpats žmogiškąsias pastangas tikrai pavers kuo nors, kas dieviška.

Popiežius Pranciškus, Žinia 24-ajai Pasaulinei ligonių dienai


Atgal Atgal