Aktualu

Tikėjimo kelyje

Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) Parapijos namų salėje vyks jaunimo popietė Tikėjimo kelyje, kurią pradėsime 12 val. šv. Mišiomis. 

Laukiame gausiai dalyvaujant! 

Rugsėjo 5 d.

Rugsėjo 5 d. (trečiadienį) 18.30 val. Iškilmingose šv. Mišiose švęsime antrąsias šv. Teresės iš Kalkutos paskelbimo šventąja metines. Po šv. Mišių vyks agapė – kviečiame atnešti vaišių nepasiturintiesiems.

Dėkojame!

Adoracija-rekolekcijos 2018 rugsėjo mėn.

Rugsėjo 3, 10, 17 dienomis (pirmadieniais) 18.00 val. vyks Adoracijos-rekolekcijos, kurių metu melsimės už Popiežių, būsimo susitikimo organizatorius ir savanorius, prašysime, kad Popiežiaus vizitas mums teiktų gausių dvasinių vaisių.

Skaityti plačiau >
Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 2 d. (sekmadienį) 9 ir 12 val. šv. Mišiose melsimės už moksleivius, studentus, pedagogus ir visus švietimo įstaigų darbuotojus. 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolines) 
šv. Mišios lenkų k. 10.30 val., lietuvių k. 9.00 ir 12.00 val. Iškilmių metu bus šventinami žolynai.

Skaityti plačiau >
Jėzaus Širdies Litanija

Birželinės pamaldos: Jėzaus Širdies litanija bus giedama pirmadieniais – sekmadieniais 20 min. prieš šv. Mišias.

Skaityti plačiau >
Popiežius Pranciškus Lietuvoje

Birželio 3d. Pradedame registraciją į Popiežiaus Pranciškaus aukojamas šventąsias Mišias Kaune, Rugsėjo 23 d. Registracija yra privaloma.

Skaityti plačiau >
Tėvo diena, gedulinės mišios

Birželio 4 d. (pirmadienį) 18.30 val. vyks gedulinės šv. Mišios, kuriose prisiminsime visus Amžinybėn išėjusius tėvus, protėvius, krikšto tėvus. Užrašyti savo artimųjų vardus galite užėję į zakristiją.