Aktualu

Jėzaus Širdies Litanija

Birželinės pamaldos: Jėzaus Širdies litanija bus giedama pirmadieniais – sekmadieniais 20 min. prieš šv. Mišias.

Skaityti plačiau >
Popiežius Pranciškus Lietuvoje

Birželio 3d. Pradedame registraciją į Popiežiaus Pranciškaus aukojamas šventąsias Mišias Kaune, Rugsėjo 23 d. Registracija yra privaloma.

Skaityti plačiau >
Tėvo diena, gedulinės mišios

Birželio 4 d. (pirmadienį) 18.30 val. vyks gedulinės šv. Mišios, kuriose prisiminsime visus Amžinybėn išėjusius tėvus, protėvius, krikšto tėvus. Užrašyti savo artimųjų vardus galite užėję į zakristiją.

Tėvo diena

Birželio 3 d. (sekmadienis) švęsime Tėvo dieną.
09:00, 12:00 val. šventose Mišiose melsimės už visus tėvus, protėvius, krikšto tėvus. 
Po kiekvienų šventų Mišių – tėvams skirtas palaiminimas

Garbinimo valanda

Birželio 1 d. (penktadienį) 19:00 val. po šv. Mišių kviečiame dalyvauti bendroje maldoje pagerbiant šventosios Motinos Teresės relikvijas. Garbinimo valanda tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją. 

Skaityti plačiau >
Motinos diena 2018, gedulinės šv. Mišios

Gegužės 7 d. (pirmadienį) 18.30 val. vyks gedulinės šv. Mišios, kuriose prisiminsime visas Amžinybėn išėjusias mamas

Užrašyti savo mamų, močiučių, krikšto mamų vardus galite užėję į zakristiją.

Mamos diena 2018

Gegužės 6 d. (sekmadienį) švęsime Motinos dieną.

Šv. Mišiose melsimės už visas mamas, močiutes bei krikšto mamas. 

Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka: 9.00, 12.00 ir 15.00 (vaikų šv. Mišios). 

Po kiekvienų šv. Mišių motinoms bus skirtas palaiminimas

Sutvirtinimo sakramentas 2018

Balandžio 29 d. (sekmadienį) 12:00 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas motropolitas Gintaras Grušas. Maloniai kviečiame visus parapiečius ir bažnyčios lankytojus gausiai dalyvauti ir melstis kartu su mūsų Ganytoju. Šv. Mišių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Skaityti plačiau >