Aktualu

Informacija vykstantiems į Kauną

Autobusas šį sekmadienį, rugsėjo 23 d., važiuojantis į Kauną, šv. Mišias su Popiežiumi, parapijiečių salininkiečių lauks prie Salininkų MAXIMOS 3.30 val. ryto. Visų kitų – 4.00 val. prie bažnyčios. Prašome nevėluoti – būti bent prieš 20 min. 

Skaityti plačiau >
Informacija norintiems pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai

Nuo rugsėjo 16 d. prasideda vaikų (9-14 metų), norinčių pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai registracija. Registracijos vyks bažnyčios zakristijoje sekmadieniais nuo 10.00 val. iki 13.30 val. iki spalio 21 d. 

Skaityti plačiau >
Koncertas rugsėjo 21 d.

Rugsėjo 21 d. (penktadienį) 16.00 val. visus maloniai kviečiame į koncertą. Svečiuose – norvegų choras Sogndal Songlag ir Lietuvos Mokslų akademijos choras.

Koncertas nemokamas.
Koncerto trukmė – 1 val.

Link Vilties

Rugsėjo 21 d. (penktadienį), Popiežiaus atvykimo išvakarėse, šv. Mišios 18.00 val., po Mišių vyks Švč. Sakramento Adoracija, Šlovinimas ir Išpažintis.
Maloniai kviečiame drauge pasiruošti Popiežiaus vizitui.

Skaityti plačiau >
Tikėjimo kelyje

Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) Parapijos namų salėje vyks jaunimo popietė Tikėjimo kelyje, kurią pradėsime 12 val. šv. Mišiomis. 

Laukiame gausiai dalyvaujant! 

Rugsėjo 5 d.

Rugsėjo 5 d. (trečiadienį) 18.30 val. Iškilmingose šv. Mišiose švęsime antrąsias šv. Teresės iš Kalkutos paskelbimo šventąja metines. Po šv. Mišių vyks agapė – kviečiame atnešti vaišių nepasiturintiesiems.

Dėkojame!

Adoracija-rekolekcijos 2018 rugsėjo mėn.

Rugsėjo 3, 10, 17 dienomis (pirmadieniais) 18.00 val. vyks Adoracijos-rekolekcijos, kurių metu melsimės už Popiežių, būsimo susitikimo organizatorius ir savanorius, prašysime, kad Popiežiaus vizitas mums teiktų gausių dvasinių vaisių.

Skaityti plačiau >
Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 2 d. (sekmadienį) 9 ir 12 val. šv. Mišiose melsimės už moksleivius, studentus, pedagogus ir visus švietimo įstaigų darbuotojus. 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolines) 
šv. Mišios lenkų k. 10.30 val., lietuvių k. 9.00 ir 12.00 val. Iškilmių metu bus šventinami žolynai.

Skaityti plačiau >