Parapijos klebono kvietimas susijungti bendrai maldai šv. Mišiose

Šv. Velykų šv. Mišių akimirka, 2019. Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė. Vilniaus Visų Šventųjų parapija

Rytoj jau antrasis sekmadienis, kai negalime susitikti, bet savo širdimis ir mintimis galime būti kartu.

Kovo 29 d. 11 val. melskimės už parapiją, bažnyčios lankytojus ir veiklas, draugus ir savanorius.

Ryt bažnyčioje pridengsime kryžių šydu – tai yra priminimas, kad Kristus dar nėra ant kryžiaus.

Prasideda Jo Kančios laikas. Jis vienijasi su mumis visose mūsų kančiose, baimėse, skausmuose ir vienatvėje.

Visiems kantrybės, drąsos, sveikatos. Dievas yra su mumis.

Visus apkabinu.

Šv. Mišias pradėsime malda „Tavo apgynimo šaukiamės“. Visus kviečiu jungtis maldoje.

 

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius

 

2020 03 28 


Atgal Atgal