Susitaikinimo pamaldos 2019

Susitaikinimo ir atgailos pamaldos – tai apeigos, kurių metu visi tikintieji drauge pasirengia išpažinčiai (pamaldų metu meldžiamasi į Šventąją Dvasią, prašant pažint savo nuodėmes, skaitoma Sąžinės sąskaita, ruošiamasi Gailesčio aktui ir pasiryžimui nebenusidėti), ją asmeniškai atlieka ir dėkoja už gautą atleidimą. 

atgaila

 

Kiekvienas katalikas, ruošdamasis Didžiosioms šventėms, turėtų būti malonėje su Dievu. Ši ypatinga galimybė – Susitaikinimo pamaldos mūsų parapijoje vyks:

lietuvių kalba — gruodžio 18 d. 18.30 val. 

lenkų kalba — gruodžio 17 d. 17.30 val. 

 Penkios svarbios dalys, kurių laikydamasis gali atlikti gerą išpažintį.
1. Nuodėmes atsiminti.
2. Dėl jų gailėtis.
3. Pasiryžti nebenusidėti.
4. Nuodėmes išpažinti.
5. Atlyginti skriaudas bei stengtis pasitaisyti.

 

 


Atgal Atgal