Sutvirtinimo sakramentas 2018

Balandžio 29 d. (sekmadienį) 12:oo val. Šv. Mišiose Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.


Sutvirtinimas padidina ir pagilina Krikšto malonę:
— juo mumyse giliau įsišaknija dieviškoji įvaikystė, kuri mums leidžia tarti „Aba, Tėve!“ (Rom 8, 15);
— jis mus tvirčiau suvienija su Kristumi;
— jis padaugina mumyse Šventosios Dvasios dovanų;
— jis tobuliau sujungia mus su Bažnyčia;
— jis suteikia mums ypatingos Šventosios Dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą, drąsiai išpažintume Kristaus vardą ir niekada nesigėdytume Kryžiaus. (KBK1303)


Norinčius priimti sakramentą mūsų bažnyčioje prašome kreiptis į kleboną kun. Gintarą Černių telefonu +370 670 01 405.


Atgal Atgal